EU ETS - weryfikacja gazów cieplarnianych

Co to jest EU ETS?

EU ETS jest największym na świecie, wielonarodowym regulowanym systemem handlu emisjami mającym zastosowanie do ponad 14 000 instalacji i operatorów w całej Europie. EU ETS został zorganizowany w trzech ściśle określonych fazach tak, by zapewnić zgodność w sektorach istniejących i rozwijających się: 
  • Faza 1 lata 2005–2007, obejmująca sektory takie jak: energetyczny, celulozowy i papierniczy, przemysł mineralny i metalowy
  • Faza 2 lata 2008–2012; rozszerzenie systemu o sektory takie jak: gips, instalacje petrochemiczne i lotnictwo
  • Faza 3 lata 2013–2020; uzgodnienie, żeby uwzględnić wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz potencjalnie inne sektory i gazy

Od 1 stycznia 2005 r., organizacje uczestniczące w ramach EU ETS zobowiązane są do niezależnej weryfikacji rocznych emisji gazów cieplarnianych (GHG) i wydania odpowiedniej liczby uprawnień.

Dlaczego weryfikacja EU ETS jest tak ważna dla organizacji?

Weryfikacja potwierdza publicznie zgodność danej organizacji z wymogami systemu i zapewnia wiarygodność organizacji.

To umożliwia organizacji przedstawienie i odnotowanie niezależnie weryfikowanych rocznych emisji gazów cieplarnianych (GHG) i handel nadwyżkami.

W jaki sposób LRQA może nam pomóc?

  • ustanawia integralność systemu (-ów) i procesów, które generują dane dotyczące emisji
  • pomaga zidentyfikować braki wobec ustalonych wymagań, najwcześniej jak to możliwe
  • wskazuje możliwości poprawy dokładności i kompletności danych
  • przyczynia się do oszczędności i korzyści z unikania kar i przydziału uprawnień
Dobra komunikacja jest kluczowa w zapewnieniu przejrzystości na każdym etapie procesu EU ETS. Współpracujemy z naszymi klientami i organami nadzorującymi oraz stawiamy jasno określone cele. Nasza etapowa weryfikacja gwarantuje opłacalność kosztową przy minimalnych zakłóceniach dla organizacji oraz zakończenie jej w krótkim terminie.