EFISC Europejski Program Certyfikacji Materiałów Paszowych

Co to jest EFISC?

EFISC to europejski program certyfikacji materiałów paszowych (European Feeds Ingredients Safety Certification) i jednocześnie to także Europejski Kodeks (Przewodnik) Dobrej Praktyki Produkcji Przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych.  Został opracowany i jest systematycznie modyfikowany oraz dostosowywany do aktualnych wymagań prawnych i sektorowych, tak by produkty były bezpieczne, a działalność handlowa ułatwiona. Dokumenty Kodeksu są tłumaczone na języki wspólnotowe, w tym także na język polski.

EFISC został opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Skrobi (Association des Amidonniers et Féculiers – AAF), Europejską Federację Przemysłu Olejarskiego i Pasz Białkowych (The EU Vegetable Oil and Proteinmeal Industry – FEDIOL) oraz Europejską Radę Biodiesla (EBB- European Biodiesel Board). 

Programem certyfikacji EFISC zarządza i jednocześnie zajmuje się promocją Kodeksu organizacja typu non-profit EFISC Aisbl z siedzibą w Brukseli. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu certyfikacji EFISC są bezpośrednio dostępne na stronie internetowej www.efisc.eu/.

Kodeks EFISC opracowany przez branżę paszową został zatwierdzony przez Komisje Europejską i państwa członkowskie Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2010.

Dla kogo EFISC?

EFISC jest przeznaczony dla firm, które produkują materiały paszowe na skalę przemysłową (nie obejmuje produkcji podstawowej, produkcji dodatków oraz handlu materiałami paszowymi).

Program ten systematycznie poddawany jest ocenie i uaktualnianiu, a obecnie obejmuje on materiały paszowe pochodzące z olejów, uzyskiwanych z przetwarzania i rafinacji nasion bogatych w olej, i z przemysłu skrobiowego, od momentu przyjęcia surowca do momentu przeniesienia własności na kupującego produkt z zakładu. Program EFISC obejmuje również produkcję surowca dla branży paliwowej (biodiesel).

Cel EFISC

Wytyczne zawarte w dokumentach programu certyfikacji EFISC wspierają producentów materiałów paszowych w opracowaniu własnego, zgodnego z wymaganiami prawnymi UE, systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz w obszarze produkcji materiałów paszowych. 

Skuteczność wdrożenia i funkcjonowania tego systemu zarządzania bezpieczeństwem produktu oceniana jest przez stronę trzecią- Jednostkę Certyfikującą.  Wytyczne dla producentów i jednostek certyfikujących dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej organizacji EFISC.  

Jednocześnie na tej samej stronie internetowej znajduje się lista aktualnie certyfikowanych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz uprawnionych do certyfikacji organizacji.

Korzyści z certyfikacji EFISC przez LRQA 

LRQA została zaakceptowana przez EFISC. Nasi doświadczeni auditorzy posiadają specyficzne i praktyczne kwalifikacje w sektorze materiałów paszowych. Ukończyli odpowiednie szkolenia i kursy, zarówno dotyczące środków spożywczych i materiałów paszowych, jak i w zakresie auditu.  Każdy auditor LRQA prowadzący ocenę przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie zgodności z wymaganiami programu EFISC posiada indywidualne uprawnienie w tym obszarze. Ponadto LRQA oczekuje od swoich pracowników stałego rozwoju ich wiedzy, umiejętności i cech osobowych.

Możliwe jest zintegrowanie auditów certyfikacyjnych i kontrolnych w przypadku programów certyfikacji: ISO22000/FSSC22000/BRC/IFS/GMP+FS, dzięki czemu zostaje zwiększona wydajność samego procesu auditu. 

LRQA jest jedną z wiodących instytucji certyfikujących na świecie o nieskazitelnej reputacji, których certyfikaty i oświadczenia są uznawane przez wiele organizacji na całym świecie.