Normy i standardy związane z jakością

Certyfikujemy

Wszystkie normy i standardy

BRC IoP Jakość i Bezpieczeństwo Opakowań

Opakowanie to jeden z elementów bezpieczeństwa w żywności. Chcąc dostarczać swój produkt do sieci handlowych producenci żywności muszą mieć na uwadze również certyfikację tego systemu.

ISO 13485 Wyroby Medyczne

Producenci wyrobów medycznych muszą spełniać wymagania normy ISO 13485, dając im w ten sposób możliwość lepszego rozwoju i wyróżnienia się na rynku.

ISO 9001 System Zarządzania Jakością

Klienci oczekują produktów najlepszej jakości oraz doskonałej obsługi. Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 pozwala osiągnąć oba cele i mieć przewagę nad konkurencją. LRQA Bussines Assurance pomaga firmom zarządzać ich systemem zarządzana oraz ryzykiem tak aby poprawić obecną sytuację firmy oraz zapewnić jej lepszą pozycję w przyszłości.