PAS 223 Bezpieczeństwo żywności - opakowania

Nieodpowiednie lub źle zaprojektowane opakowania do żywności, które nie są zgodne z przeznaczeniem stanowią potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa żywności. Ważne jest, aby zrozumieć, czym opakowanie jest dla żywności. W ten sposób wszelkie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności mogą być identyfikowane i mogą pomagać kształtować opakowanie.

Korzyści z PAS 223

  • uznany międzynarodowy system dla Programu Warunków Wstępnych dla bezpieczeństwa opakowań żywności i napojów
  • zapewnia zaufanie do systemów opakowań dla żywności i napojów
  • wprowadza jednolite standardy w całej branży międzynarodowego przemysłu opakowaniowego
  • umożliwia ocenę przez niezależne podmioty, które dodatkowo zapewniają zainteresowane strony, jeśli oceny są przeprowadzane przez renomowane i zaufane podmioty, takie jak LRQA

Dlaczego PAS 223?

Obecne wymagania dotyczące projektowania opakowań zostały uwzględnione w nowej specyfikacji publicznie dostępnej, PAS 223 - Programach Warunków Wstępnych i wymaganiach projektowych dla bezpieczeństwa żywności w produkcji i dostarczaniu opakowań żywności. Specyfikacja jest skierowana do producentów opakowań żywnościowych, wymagających spełnienia wymagań Programów Warunków Wstępnych (PRP), jak to określono w normie ISO 22000, kluczowym globalnym standardzie dla bezpieczeństwa żywności.

LRQA jest teraz w stanie dokonać certyfikacji na zgodność z wymaganiami specyfikacji opublikowanej 1 lipca 2011 r. Jesteśmy idealnie przygotowani, aby pomóc Państwu spełnić kryteria nowej specyfikacji, jako że nasi specjaliści techniczni aktywnie uczestniczyli w grupie roboczej, odpowiedzialnej za jej opracowanie. PAS 223 został opracowany do stosowania w połączeniu z ISO 22000, jednakże, jesteśmy w stanie zapewnić ocenę analizy luk tylko dla wymagań tej specyfikacji.

Specyfikacja PAS 223 zawiera wymagania dla wdrożenia i utrzymywania Programów Warunków Wstępnych (PRP) i wymagań projektowych, aby pomóc w identyfikacji i kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności w produkcji opakowań do żywności.

Mając zastosowanie do wszystkich producentów opakowań żywnościowych, niezależnie od wielkości i złożoności działań organizacji oczekuje się, że PAS 223 zostanie szybko zaadoptowana przez przemysł, jako kolejny środek zabezpieczający w łańcuchu dostaw żywności.