Normy i standardy związane z jakością

Certyfikujemy

Wszystkie normy i standardy

BRC Food

British Retail Consortium (BRC) opracowało światowy standard żywności w celu ustanowienia jednego wspólnego standardu dla oceny firm dostarczających produkty spożywcze

EFISC Europejski Program Certyfikacji Materiałów Paszowych

EFISC to europejski program certyfikacji materiałów paszowych (European Feeds Ingredients Safety Certification) i jednocześnie to także Europejski Kodeks (Przewodnik) Dobrej Praktyki Produkcji Przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych

FSSC 22000

FSSC 22000 to kompletny system certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Oparty na systemie ISO 22000, ISO 22003 i ISO/TS 22002-1 (wcześniej znanym jako PAS 220), opracowany w celu spełnienia specyfikacji techniczny Programu Warunków Wstępnych dla produktów spożywczych i producentów składników żywności. Zakres FSSC został rozszerzony o wymagania programu warunków wstępnych dla bezpieczeństwa opakowań do kontaktu z żywnością.

IFS Broker

Standard IFS Broker odnosi się do bezpieczeństwa i jakości w handlu surowców i produktów w łańcuchu dostaw żywności.

IFS Food

Celem IFS Food jest stworzenie spójnego systemu oceny wszystkich firm dostarczających detalicznie markowe produkty spożywcze, bazującego na jednolitych raportach, jednolitych procedurach auditu i wzajemnym uznawaniu auditu, w celu stworzenia wysokiego poziomu przejrzystości w ramach całego międzynarodowego łańcucha dostaw.

IFS Logistics

IFS Logistics ma zastosowanie zarówno do produktów żywnościowych i nieżywnościowych i obejmuje wszystkie działania logistyczne, takie jak załadunek, rozładunek, transport i przechowywanie.