PAS 222 Bezpieczeństwo Żywności i Pasz

Co to jest PAS 222?

Opracowana przez British Standards Institution publicznie dostępna specyfikacja (Publicly Available Specification/ PAS)- PAS222 doprecyzowuje wymagania stawiane warunkom wstępnym przywołanym w normie ISO22000:2005 (punkt 7.2) w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz podczas produkcji i dystrybucji środków żywienia zwierząt (karmy i pasz). 

Przygotowanie specyfikacji PAS 222 wspierało wiele organizacji, w tym szczególnie: Safe Supply of Affordable Food Everywhere (SSAFE) oraz Agricultural Industries Confederation (AIC), Cargill, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Foundation for Food Safety Certification (FSSC), Land O’Lakes, Nestlė i Nutreco.

Podstawowym celem specyfikacji PAS 222 jest pomoc producentom w ustanowieniu działań zapobiegawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów i potwierdzeniu klientom podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa wyrobu.

Planowane jest rozszerzenie zakresu programu certyfikacji FSSC22000 o wymagania dotyczące programów wstępnych dla producentów środków żywienia zwierząt zawartych w specyfikacji PAS 222, co pozwoli na uwzględnienie kolejnych ogniw łańcucha żywnościowego.

Dla kogo?

Specyfikacja PAS 222 ma zastosowanie we wszystkich organizacjach zajmujących się produkcją składników pasz oraz karmy i pasz dla zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

PAS 222 ma także zastosowanie w przedsiębiorstwach magazynujących oraz transportujących składniki pasz, karmę i/lub pasze dla zwierząt.

Zaleca się stosowanie specyfikacji PAS 222 wspólnie z normą ISO 22000.

Co zawiera specyfikacja PAS 222?

Specyfikacja ta obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia i utrzymania programów warunków wstępnych, jako narzędzia wspierającego kontrolę zagrożeń bezpieczeństwa żywności w trakcie produkcji środków żywienia zwierząt oraz składników pasz.

Obejmuje:

 • zakład - budynki i ich rozplanowanie oraz konstrukcja, jak również środowisko
 • plany rozmieszczenia pomieszczeń produkcyjnych i laboratoryjnych oraz wyposażenie zakładu (stałe i mobilne) oraz magazyny dla materiałów
 • parametry dostarczania mediów (wody, powietrza i sprężonych gazów, oświetlenia)
 • zasady postępowania z odpadami
 • kontrolę temperatury i nadzór nad urządzeniami monitorującymi, urządzenia kontrolno-pomiarowe
 • adekwatność wyposażenia, czyszczenie oraz działania zapobiegawcze i korygujące w ramach utrzymania ruchu
 • zarządzanie składnikami (dobór dostawców i zarządzanie dostawcami, wymagania dla przyjmowanych materiałów),
 • wyposażenie oraz dostęp do wyposażenia w trakcie mycia, czyszczenia oraz przeglądów i konserwacji
 • zarządzanie lekami
 • zapobieganie zakażeniom krzyżowym
 • zabiegi sanitacji
 • nadzór nad szkodnikami
 • higienę personelu i pomieszczenia socjalne
 • rework
 • procedury wycofywania wyrobu
 • magazynowanie i transport
 • formuły produktów i informacje o produkcie
 • specyfikację dla usług
 • szkolenia i zarządzanie personelem
 • ochronę żywności, nadzór nad bezpieczeństwem biologicznym i bioterroryzmem