ISO/TS 22002-1 Bezpieczeństwo żywności

PAS 220:2008 - Program Warunków Wstępnych w zakresie bezpieczeństwa żywności dla przemysłu spożywczego zostały wycofane w marcu 2012 roku i zastąpione przez ISO/TS 22002-1. Nie występują nowe wymagania zgodności z normą ISO/TS 22002-1, jako że wymagania techniczne są identyczne do wymagań PAS 220:2008. Wszystkim klientom LRQA będziemy przeprowadzać oceny zgodności z normą FSSC 22000 względem kryteriów ISO/TS 22002-1 zamiast PAS 220 a certyfikaty zostaną zaktualizowane odwołując się do nowej specyfikacji ISO w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

Korzyści z ISO/TS 220002-1 i PAS 220

  • Specyfikacja ta została opracowana i jest wspierana przez największych producentów żywności.
  • Została zaprojektowana do współdziałania z normą ISO 22000.
  • Spełnia wymagania programów warunków wstępnych podmiotów zainteresowanych produkcją żywności.
  • Bezproblemowo integruje się z innymi standardami takimi jak ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, minimalizując powielania i ograniczenie kosztów.
  • System zarządzania oparty na normie ISO 22000 i ISO 22002-1 stanowi podstawę do uzyskania certyfikatu FSSC 22000 uznawanego przez GFSI (Globalną Inicjatywę dot. Bezpieczeństwa Żywności). 

Co to jest ISO/TS 22002-1 i PAS 220?

Specyfikacja została opracowana, aby określić wymagania dla Programów Warunków Wstępnych i pomóc w kontrolowaniu norm bezpieczeństwa żywności w ramach procesów produkcyjnych w łańcuchu dostaw żywności. Jest ona przeznaczona do zastosowania z normą ISO 22000.

Określa ona wymagania dla ustalenia, wdrażania i utrzymania Programów Warunków Wstępnych i ma pomóc w kontrolowaniu norm bezpieczeństwa żywności w ramach procesów produkcyjnych w łańcuchu dostaw żywności. Mając zastosowanie do wszystkich organizacji uczestniczących w procesach produkcji żywności w łańcuchu dostaw, ta specyfikacja nie jest przeznaczona do wykorzystania w innych częściach łańcucha dostaw żywności.

PAS 220 rozwinęła się dzięki wsparciu Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów Unii Europejskiej (CIAA), obecnie znanej jako FoodDrinkEurope, największej organizacji branżowej, reprezentującej interesy przemysłu spożywczego i napojów. 

Nasi specjaliści techniczni byli członkami grupy sterującej rozwój PAS 220, która obejmuje również głównych producentów żywności takich jak Danone, Kraft, Nestle i Unilever oraz przedstawicieli Federacji ds. Żywności i Napojów (FDF), McDonald's, General Mills Europe (reprezentujący Komitet ds. Higieny Żywności FDF) oraz Francuskie Stowarzyszenie Przemysłu Spożywczego (reprezentujący CIAA). 

Istnieją pozytywne komercyjne powody, dla których producenci żywności powinni rozważyć zapewnienie zgodności - i niezależną certyfikację - z tą normą. 

Co ważne, specyfikacja ta pozwala na zewnętrzną certyfikację. LRQA jest dobrze przygotowany do świadczenia usług rzetelnej oceny zgodności z ISO / TS 22002-1:2009. Jako członek grupy sterującej, która opracowała PAS 220 mamy dogłębną wiedzę i doświadczenie do zaoferowania solidnej i pragmatycznej oceny.