BRC Storage and Distribution (BRC S&D) – BRC Przechowywanie i dystrybucja

Zredukowanie kosztówNiniejsza norma, pierwotnie wydana w 2006, została opracowana w celu zapewnienia najlepszych praktyk dotyczących obchodzenia się z żywnością, towarami konsumpcyjnymi i opakowaniami, ich przechowywania i/lub dystrybucji. Stanowi ona podstawę dla najlepszych praktyk organizacji, które działają w segmencie przechowywania i/lub dystrybucji towarów oraz pomaga im zachować zgodność z wymogami norm BRC umożliwiającymi ciągłe doskonalenie ich systemów. BRC Storage and Distribution dotycząca przechowywania i dystrybucji ma zastosowanie do wszystkich form transportu.

Zmieniona wersja BRC Storage and Distribution została opublikowana w 2010 i wszystkie audity są obecnie przeprowadzane zgodnie z jej drugim wydaniem. Kluczowe zmiany wprowadzone w odniesieniu do pierwszej wersji normy, obejmują nową sekcję dotyczącą zaangażowania kadry kierowniczej, która odzwierciedla istotną rolę, jaką najwyższe kierownictwo odgrywa w uzyskiwaniu certyfikacji systemu, oraz wprowadzenie opartego na analizie ryzyka podejścia do zgodności z przepisami regulującymi zajmowanie się produktami i konsumenckimi i opakowaniami.    

Korzyści z zastosowania BRC Storage and Distribution

 • Zredukowanie kosztów – dobre praktyki dotyczące przechowywania i dystrybucji produktów, pomagają nieustannie rozwijać skuteczne praktyki operacyjne i ograniczać mało wydajne działania.
 • Zmnijeszenie ryzyka – niniejsza norma kładzie duży nacisk na analizę zagrożeń i ryzyka, która pomaga zidentyfikować i zarządzać potencjalnym ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa produktów.
 • Wymogi prawne – stosowanie się do nich stanowi dowód zaangażowania i troski, a w razie wypadku związanego z bezpieczeństwem żywności zapewnia ochronę prawną.

Powody dla których warto wybrać LRQA przy certyfikacji BRC Storage and Distribution?

 • Doświadczenie

 • LRQA od wielu lat jest liderem w opracowywaniu norm oraz ocenie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i wystawia stosowne certyfikaty. 
 • Ugruntowana pozycja

 • Szczycimy się posiadaniem
  prestiżowych klientów zajmujących
  się przechowywaniem produktów spożywczych i ich opakowań, ich dystrybucją, logistyką i handlem detalicznym.
 • Specjaliści

 • Nasi auditorzy są ekspertami w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Czym jest certyfikacja na zgodność z wymaganiami normy BRC Storage and Distribution?

Publikacja normy BRC Storage and Distribution dotyczącej przechowywania i dystrybucji, umożliwia obecnie wszystkim organizacjom zaangażowanym w łańcuch dostaw - począwszy od miejsca produkcji a skończywszy na punktach sprzedaży detalicznej - możliwość skorzystania z przeprowadzenia niezależnej oceny system.

BRC Storage and Distribution opiera się na analizie ryzyka i kładzie duży nacisk na Analizę Zagrożeń i Ryzyka, która pomaga zidentyfikować i zarządzać potencjalnym ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa produktów. Wymaga posiadania udokumentowanego systemu zarządzania jakością, którego dopełnieniem są szczególne wymagania dobrych praktyk w zakresie zarządzania, warunków przechowywania produktów oraz dla pracowników.

Poszczególne obszary w łańcuchu dostaw są objęte oddzielnymi modułami, w tym obszar magazynowania, dystrybucji, sprzedaży hurtowej czy usług zlecanych na zewnątrz. Organizacje mogą uzyskać certyfikaty zgodnie z wszystkimi modułami zależnie od prowadzonej działalności. Niemniej jednak moduły sprzedaży hurtowej i usług zlecanych na zewnątrz, muszą być zawsze stosowane w powiązaniu z modułami magazynowania.