Normy i standardy związane z jakością

Certyfikujemy

Wszystkie normy i standardy

4 filary SMETA

Opracowane przez forum AIM Progress, by pójść o krok dalej, niż standardowe audyty SMETA (audyty etycznego handlu dla członków SEDEX), 4 filary SMETA to ustalony format audytu, kładący jednakowy nacisk na 4 główne obszary: standardy pracy, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz uczciwość w biznesie.

AS 9100 Lotnictwo

Jakość i bezpieczeństwo są bardzo ważne branży lotniczej. Certyfikacja na 9100/9110/9120 potwierdza przywiązanie wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa w organizacji i wyróżnia ją spośród konkurencji.

BRC Food

British Retail Consortium (BRC) opracowało światowy standard żywności w celu ustanowienia jednego wspólnego standardu dla oceny firm dostarczających produkty spożywcze

EFISC Europejski Program Certyfikacji Materiałów Paszowych

EFISC to europejski program certyfikacji materiałów paszowych (European Feeds Ingredients Safety Certification) i jednocześnie to także Europejski Kodeks (Przewodnik) Dobrej Praktyki Produkcji Przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych

IFS Broker

Standard IFS Broker odnosi się do bezpieczeństwa i jakości w handlu surowców i produktów w łańcuchu dostaw żywności.

IFS Logistics

IFS Logistics ma zastosowanie zarówno do produktów żywnościowych i nieżywnościowych i obejmuje wszystkie działania logistyczne, takie jak załadunek, rozładunek, transport i przechowywanie.

ISO 13485 Wyroby Medyczne

Producenci wyrobów medycznych muszą spełniać wymagania normy ISO 13485, dając im w ten sposób możliwość lepszego rozwoju i wyróżnienia się na rynku.

ISO 22000 Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności jest niezbędny w całym łańcuchu dostaw - od producenta do konsumenta. Certyfikacja ISO 22000 pomaga utrzymać bezpieczeństwo żywności.

ISO 9001 System Zarządzania Jakością

Klienci oczekują produktów najlepszej jakości oraz doskonałej obsługi. Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 pozwala osiągnąć oba cele i mieć przewagę nad konkurencją. LRQA Bussines Assurance pomaga firmom zarządzać ich systemem zarządzana oraz ryzykiem tak aby poprawić obecną sytuację firmy oraz zapewnić jej lepszą pozycję w przyszłości.

PAS 222 Bezpieczeństwo Żywności i Pasz

Specyfikacja PAS 222 ma zastosowanie we wszystkich organizacjach zajmujących się produkcją składników pasz oraz karmy i pasz dla zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.