Normy i standardy związane z jakością

Certyfikujemy

Wszystkie normy i standardy

4 filary SMETA

Opracowane przez forum AIM Progress, by pójść o krok dalej, niż standardowe audyty SMETA (audyty etycznego handlu dla członków SEDEX), 4 filary SMETA to ustalony format audytu, kładący jednakowy nacisk na 4 główne obszary: standardy pracy, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz uczciwość w biznesie.

AS 9100 Lotnictwo

Jakość i bezpieczeństwo są bardzo ważne branży lotniczej. Certyfikacja na 9100/9110/9120 potwierdza przywiązanie wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa w organizacji i wyróżnia ją spośród konkurencji.

BRC Food

British Retail Consortium (BRC) opracowało światowy standard żywności w celu ustanowienia jednego wspólnego standardu dla oceny firm dostarczających produkty spożywcze

EFISC Europejski Program Certyfikacji Materiałów Paszowych

EFISC to europejski program certyfikacji materiałów paszowych (European Feeds Ingredients Safety Certification) i jednocześnie to także Europejski Kodeks (Przewodnik) Dobrej Praktyki Produkcji Przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych

IFS Broker

Standard IFS Broker odnosi się do bezpieczeństwa i jakości w handlu surowców i produktów w łańcuchu dostaw żywności.

IFS Logistics

IFS Logistics ma zastosowanie zarówno do produktów żywnościowych i nieżywnościowych i obejmuje wszystkie działania logistyczne, takie jak załadunek, rozładunek, transport i przechowywanie.

ISO 13485 Wyroby Medyczne

Producenci wyrobów medycznych muszą spełniać wymagania normy ISO 13485, dając im w ten sposób możliwość lepszego rozwoju i wyróżnienia się na rynku.

ISO 9001 System Zarządzania Jakością

Klienci oczekują produktów najlepszej jakości oraz doskonałej obsługi. Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 pozwala osiągnąć oba cele i mieć przewagę nad konkurencją. LRQA Bussines Assurance pomaga firmom zarządzać ich systemem zarządzana oraz ryzykiem tak aby poprawić obecną sytuację firmy oraz zapewnić jej lepszą pozycję w przyszłości.

PAS 222 Bezpieczeństwo Żywności i Pasz

Specyfikacja PAS 222 ma zastosowanie we wszystkich organizacjach zajmujących się produkcją składników pasz oraz karmy i pasz dla zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.