BRC IoP Jakość i Bezpieczeństwo Opakowań

Producenci i dostawcy opakowań stosowanych w sprzedaży detalicznej produktów pod własną marką mają obowiązek wdrożenia odpowiednich systemów i kontroli w celu zapewnienia przydatności ich opakowań do bezpiecznej żywności i zastosowania nieżywnościowego.

Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (BRC) oraz Instytut Opakowań (IoP) teraz znany jako Society Packaging, opracowali wspólnie ten standard, aby pomóc detalistom i producentom żywności w realizacji ich zobowiązań prawnych. Głównym celem tego standardu była ochrona konsumenta poprzez zapewnienie wspólnej podstawy dla oceny dostawców opakowań dla produktów spożywczych na potrzeby detalistów.

Co ważne, to także jeden wspólny standard i protokół, który umożliwia zewnętrzną ocenę, przeprowadzoną przez właściwą niezależną organizację; niezależną zarówno od producenta żywności jak i producenta / dostawcy opakowań. LRQA posiada akredytację UKAS na zgodność postępowania z wymaganiami zawartymi w europejskiej normie EN 45011, co wraz z naszym doświadczeniem w sektorze bezpieczeństwa żywności oznacza, że jesteśmy idealnym podmiotem, aby pomóc tym organizacjom, które chcą osiągnąć zgodność z normą.

Od momentu publikacji w 2001 roku, ten standard dotyczący opakowań stał się powszechnie akceptowany i został przyjęty przez głównych detalistów, producentów i firm opakowaniowych z całego świata. Podlegając regularnym przeglądom, wersja 4 została opublikowana w lutym 2011 roku. Obecnie przeprowadzamy ocenę według tej wersji.

Jak można wykorzystać certyfikację w danej organizacji?

Producenci opakowań i dostawcy przez wiele lat zlecali wykonanie auditów higienicznych, aby mieć swoje argumenty w przypadku sporów o „należytą staranność” jak i poprawić stan pomieszczeń i praktyki. Ponadto, byli oni również przedmiotem oceny przeprowadzanej na zlecenie klientów.

Wersja 4, najnowsza wersja standardu, została opublikowana w lutym 2011 r. kładąc większy nacisk na jakość i aspekty funkcjonalne opakowań, które to zostały ustanowione w wymaganiach higienicznych.

Wizyta certyfikacyjna obejmuje ocenę systemu zarządzania zagrożeniami i ryzykiem, systemu technicznego zarządzania obejmującego systemy jakości i higieny, standardy fabryczne, produkty, procesy i pracowników. Wizyta obejmuje przygotowanie Raportu z auditu, który zostanie przesłany do Państwa po jego zatwierdzeniu, w którym to momencie można go przekazać do klientów, wykazując zdolność do spełnienia wymogów Standardu.

Istnieją znaczne korzyści z certyfikacji Standardu. Pomaga ona zmniejszyć lub wyeliminować liczne oceny z dodatkowymi korzyściami wynikającymi z redukcji zakłóceń w działalności, formalności i kosztów. Dodatkowe zalety to:

  • jeden program weryfikacyjny umożliwiający regularne raportowanie do detalistów spożywczych oraz innych podmiotów, zgodnie z ustaleniami
  • całościowe skoncentrowanie się na jakości, legalności i bezpieczeństwie produktów
  • częściowe odniesienie się do wymogów producenta/dostawcy opakowań, pakowacza i sprzedawcy detalicznego odnośnie "należytej staranności"
  • regularne audity kontrolne zapewniające ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa jakości, higieny i produktów
  • standardowy formularz sprawozdania zawiera informacje, w jaki sposób poszczególne miejsca spełniają określone wymogi