Normy i standardy związane z jakością

Certyfikujemy

Wszystkie normy i standardy

4 filary SMETA

Opracowane przez forum AIM Progress, by pójść o krok dalej, niż standardowe audyty SMETA (audyty etycznego handlu dla członków SEDEX), 4 filary SMETA to ustalony format audytu, kładący jednakowy nacisk na 4 główne obszary: standardy pracy, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz uczciwość w biznesie.

AS 9100 Lotnictwo

Jakość i bezpieczeństwo są bardzo ważne branży lotniczej. Certyfikacja na 9100/9110/9120 potwierdza przywiązanie wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa w organizacji i wyróżnia ją spośród konkurencji.

BRC Food

British Retail Consortium (BRC) opracowało światowy standard żywności w celu ustanowienia jednego wspólnego standardu dla oceny firm dostarczających produkty spożywcze

BRC IoP Jakość i Bezpieczeństwo Opakowań

Opakowanie to jeden z elementów bezpieczeństwa w żywności. Chcąc dostarczać swój produkt do sieci handlowych producenci żywności muszą mieć na uwadze również certyfikację tego systemu.

IFS Broker

Standard IFS Broker odnosi się do bezpieczeństwa i jakości w handlu surowców i produktów w łańcuchu dostaw żywności.

IFS Food

Celem IFS Food jest stworzenie spójnego systemu oceny wszystkich firm dostarczających detalicznie markowe produkty spożywcze, bazującego na jednolitych raportach, jednolitych procedurach auditu i wzajemnym uznawaniu auditu, w celu stworzenia wysokiego poziomu przejrzystości w ramach całego międzynarodowego łańcucha dostaw.

IFS Logistics

IFS Logistics ma zastosowanie zarówno do produktów żywnościowych i nieżywnościowych i obejmuje wszystkie działania logistyczne, takie jak załadunek, rozładunek, transport i przechowywanie.

ISO 9001 System Zarządzania Jakością

Klienci oczekują produktów najlepszej jakości oraz doskonałej obsługi. Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 pozwala osiągnąć oba cele i mieć przewagę nad konkurencją. LRQA Bussines Assurance pomaga firmom zarządzać ich systemem zarządzana oraz ryzykiem tak aby poprawić obecną sytuację firmy oraz zapewnić jej lepszą pozycję w przyszłości.