BRC CP (Consumer Products)

Czym jest BRC Global - Consumer Products

Standard BRC dotyczy produktów konsumenckich została opracowana przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów BRC, organizację skupiającą sieci handlowe w Wielkiej Brytanii. Określa ona wymagania dla producentów lub firm pakujących zestawy w celu opracowania bezpiecznych i legalnych produktów o stałej jakości. Standard ma zastosowanie do większości produktów konsumenckich niespożywczych i artykułów gospodarstwa domowego, wszystko począwszy od zabawek do kart okolicznościowych, elementów do samodzielnego składania, sprzętu AGD, tekstyliów, mebli i farmaceutyków bez recepty. Ma ona zastosowanie do producentów dostarczających towary sprzedawcom niezależnie od kraju pochodzenia towaru.

Standard został opracowany, aby dać dodatkową pewność klientom, że odpowiednie wymagania legislacyjne i / lub wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione oraz że produkty, które kupują, są bezpieczne.

Wszystkie organizacje, które chcą uzyskać certyfikat zgodności z tą normą muszą spełnić wymagania wersji 3, która została opublikowana w 2010 roku. Najnowsza wersja została opracowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Liderów Detalistów (RILA) z siedzibą w Waszyngtonie.

Dlaczego certyfikacja BRC CP jest tak ważna dla organizacji?

Certyfikacja na zgodność z tym standardem pomaga w spełnianiu wymogów prawnych w celu wykazania „należytej staranności”, zgodnie z wymaganiami europejskiej Dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wspiera również spójność produkcji z wymogami sektorowymi, takimi jak Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia i Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz pomaga producentom spełniać wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Wszystkie produkty są podzielone na trzy kategorie w zależności od poziomu zagrożenia, jakie stanowią dla konsumenta; każdy z własnymi wymaganiami określonymi dla auditu.

LRQA jest dobrze przygotowany do zapewnienia certyfikacji tego standardu. Byliśmy jedną z dwóch jednostek certyfikujących, które otrzymały akredytację UKAS w marcu 2008 r. a obecnie tylko jedną, która posiada akredytacje dla wszystkich czterech standardów BRC. Nasi auditorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w sektorze spożywczym i sektorze produkcji, co pozwala nam zapewnić pragmatyczne, wysokiej jakości usługi.