Bezpieczeństwo Żywności

LRQA zapewnia szereg rozwiązań szkoleniowych dostosowanych do potrzeb klienta i zapewnia jak najlepsze wykorzystanie norm i systemów bezpieczeństwa żywności.

Dostępne szkolenia

Cała oferta szkoleń

Auditor Wewnętrzny HACCP

Kurs dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP oraz dla tych którzy będą przeprowadzać audity wewnętrzne.

Auditor Wewnętrzny ISO 22000

Kurs jest przeznaczony dla osób, które są auditorami wewnętrznymi (m.in. systemu zarządzania jakością) lub przygotowują się do roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwach łańcucha produkcji żywności (czyli producentów materiałów paszowych i pasz dla zwierząt, producentów i dystrybutorów żywności, czy też producentów materiałów do kontaktu z żywnością).

Znaczenie i interpretacja BRC Food, wersja 6

Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji zajmujących się produkcją, przetwórstwem żywności oraz przygotowujących produkty pochodzące z produkcji podstawowej i jednocześnie pragnących spełnić oczekiwania sieci dystrybucyjnych i handlowych.

Znaczenie i interpretacja BRC IoP, wersja 4

Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się produkcją/dystrybucją opakowań do żywności, pragnących wdrożyć i utrzymać system gwarantujący bezpieczeństwo wytwarzanych przez nich opakowań, mający spełniać wymagania higieniczne, jak również stale rosnące wymagania prawne.

Znaczenie i interpretacja IFS Food, wersja 6

Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji zajmujących się produkcją żywności lub pakujących żywność, a jednocześnie pragnących spełnić oczekiwania sieci dystrybucyjnych i handlowych.