BRC Food

Czym jest BRC Food?

British Retail Consortium (BRC) opracowało światowy standard żywności w celu ustanowienia jednego wspólnego standardu dla oceny firm dostarczających produkty spożywcze. Został on opracowany, aby pomóc detalistom w wypełnianiu zobowiązań prawnych oraz aby zapewnić najwyższy poziom ochrony klienta. Chociaż standard został opracowany w Wielkiej Brytanii, jest uznawana na arenie międzynarodowej.

To już szósta gruntowna zmiana standardu, aby odzwierciedlić zmiany ustawodawstwa UE i wymogu ciągłego udoskonalania na podstawie najlepszych praktyk.

Jakie są korzyści ze stosowania BRC Food?

Przyznanie certyfikatu BRC Food daje dostawcy znaczne korzyści. Pomaga uniknąć zamieszania i zakłóceń, jakie powodują wielokrotne audity oraz konieczności odtwarzania tych samych danych w różnych układach przygotowywanych dla różnych klientów.

Korzyści z normy BRC Food z wykorzystaniem Lloyd's Register (LR)

Proces oceny - standard BRC wymaga procesu oceny wykonanej przez niezależną organizację. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży spożywczej, LR jest dobrze przygotowany, aby zapewnić kompleksową obsługę.

Przegląd - Wizyty BRC obejmują szczegółowy przegląd procesów produkcyjnych poszczególnych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa produktów i dobrych praktyk. Z wizyty wynika jak bardzo dostawca spełnia wymagania normy.

Certyfikacja - Po udanej wizycie LR wydaje certyfikację, które klasyfikuje dostawcę w jednej z trzech kategorii A, B i C - jak to opisano w normie BRC.

Certyfikacja łączona - W stosownych przypadkach, LR może połączyć wizyty dotyczące BRC z wizytami oceniającymi ISO 9001 czy IFS.


Pobierz - Usługi certyfikacyjne - BRC Food Safety Assurance

BRC Usługi certyfikacyjne - Pobierz

Pobierz teraz button