LRQA Polska - Improving performance, reducing riskLRQA Polska - Improving performance, reducing risk


Normy

ISO 22301:2012

System Zarządzania Ciągłością Działania

ISO 22301:2012, zarządzanie, ciągłością, biznesu, BCM, Business Continuity Management

Norma ISO22301:2012 (Bezpieczeństwo społeczne- System zarządzania ciągłością działania - Wymagania) jest nową normą międzynarodową, która została opublikowana 15/05/2012 i zastąpi wkrótce normę BSI: BS25999-2 (Business Continuity Management – Zarządzanie Ciągłością Działania).

Główna różnicą między tymi normami, to przede wszystkim nowa struktura oraz większy nacisk na planowanie, ryzyka, interesariuszy, zasoby, kompetencje i komunikację.

Zarządzanie Ciągłością Działania to całościowy proces, w ramach, którego identyfikuje się zagrożenia dla organizacji i opracowuje plan awaryjny, który zostanie zrealizowany w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia, w celu szybkiego wznowienia prowadzonej działalności.

Korzyści związane z certyfikowanym systemem ISO22301:2012:

  • zwiększenie stabilności organizacji w obliczu zagrożenia

  • poprawa zdolności do utrzymywania ciągłości procesów w sytuacji awaryjnej oraz utrzymanie statusu solidnego partnera

  • zwiększenie zaufanie partnerów biznesowych do organizacji, wynikające z zastosowania metod kontroli i zmniejszania ryzyka biznesowego, zgodnie z najnowszymi standardami

Dla kogo jest norma ISO22301:2012 i jak możemy Państwu pomóc?

ISO22301:2012 ma zastosowania w każdej organizacji, która chce wykazać, że jest zdolna do zmniejszania potencjalnych ryzyk mających wpływ na jej działalność oraz jest przygotowana do szybkiego odtworzenia swojej działalności.

Niezależna ocena przez LRQA, poprzez certyfikację na zgodność z normą ISO22301:2012, pozwoli Państwu obiektywnie wykazać, że jesteście zdolni do utrzymywania ciągłości działalności, odpowiednio do wielkości i skomplikowania Waszej organizacji.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji...

Please contact us for more information