Weryfikacja i walidacja

W warunkach zmian klimatycznych, nasze usługi weryfikacji i walidacji pomagają zarówno spełnić wymogi prawne jak i pójść o krok dalej, poprzez wdrażanie dobrowolnych usprawnień, które mogą mieć znaczące korzyści dla organizacji i środowiska.

Walidacja

Walidacja, w kontekście systemów zmian klimatycznych, upewnia Państwa co do danych projektowych i dokumentacji. Nasza opinia walidacyjna potwierdza Państwa gotowość do odprowadzania gazów cieplarnianych lub redukcji emisji w odniesieniu do uzgodnionego zestawu kryteriów.

Weryfikacja

Weryfikacja potwierdza, że zgłoszone dane i informacje dotyczące zmian klimatycznych są prawdziwe, rzetelne i wiarygodne oraz poparte skutecznymi systemami zarządzania. Po uzyskaniu pozytywnej oceny i aprobaty technicznej wystawiamy Państwu potwierdzenie weryfikacji, którym będą mogli Państwo się pochwalić swoim klientom, organom regulacyjnym i innym zainteresowanym stronom.

Weryfikacja LRQA Business Assurance to zaufanie i pewność do naszych danych dotyczących zmian klimatycznych tak, że możemy pomóc klientom osiągnąć ich własne cele środowiskowe.

Simon Mendes, Starszy Kierownik ds. Produktu, LINPAC Allibert