Znaczenie i interpretacja BRC Food, wersja 6

Jednodniowe szkolenie

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE

  • Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji zajmujących się produkcją, przetwórstwem żywności oraz przygotowujących produkty pochodzące z produkcji podstawowej i jednocześnie pragnących spełnić oczekiwania sieci dystrybucyjnych i handlowych.

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni potrafić:

  • Rozumieć Protokół Auditu, w tym kryteria odnoszące się do wymagań fundamentalnych BRC oraz ich konsekwencje
  • Rozumieć wymagania standardu BRC
  • Nabyć umiejętności wspierające przygotowanie organizacji do wszystkich typów auditów określonych w standardzie BRC (zapowiedzianych i niezapowiedzianych, certyfikacyjnych i recertyfikacyjnych).

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

  • Przed przystąpieniem do tego kursu oczekuje się od uczestników znajomości zasad HACCP.
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Gdynia Zarezerwuj teraz