Wymagania normy ISO 14001:2015

Jednodniowe szkolenie

DO KOGO SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE

  • Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się i zrozumieć podstawowe wymagania normy ISO 14001, jako wstęp do szczegółowego poznania normy ISO 14001, przydatny szczególnie dla osób zaangażowanych w projektowanie, wdrażanie i zarządzanie SZŚ.
  • Kurs ten jest zalecany jako przygotowanie do osób, które chcą uczestniczyć w innych kursach szkoleniowych dotyczących ISO 14001.

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni potrafić:

  • Opisać cel ISO 14001
  • Wyjaśnić cel i przeznaczenie serii norm ISO 140XX
  • Wyjaśnić kluczowe pojęcia i terminy stosowane w normie ISO 14001
  • Opisać kluczowe wymagania ISO 14001
  • Wyjaśnić ramy prawne istotne dla SZŚ

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

  • Brak wymagań wstępnych. Przed przystąpieniem do tego kursu nie oczekuje się od uczestników znajomości procesu auditu, systemów zarządzania środowiskowego lub wymagań normy ISO 14001
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Katowice Zarezerwuj teraz
Sopot Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz