ISO 14001:2015 - wymagania normy

Jednodniowe szkolenie, które w praktyczny sposób przybliża  i pomaga zrozumieć normę środowiskową ISO 14001:2015

DO KOGO SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE

 • chcesz zapoznać się z najnowszą normą ISO 14001:2015
 • jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną za koordynowanie przejścia i wdrożenia normy;
 • dla osób, które będą pełniły funkcje auditorów wewnętrznych, liderów jakości, pełnomocników;

TEMATYKA SZKOLENIA

 • ramy ogólnego systemu zarządzania, określające zasady formułowania wszystkich nowych i poprawionych norm systemów zarządzania; poznasz rolę tych zasad w tworzeniu nowych norm;
 • strukturę normy ISO 14001 i jej związek z cyklem Zaplanuj - Wykonaj - Sprawdź - Popraw (PDCA);
 • różnice między ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015;
 • główne zasady określania kontekstu organizacyjnego, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, zasady stosowania myślenia opartego na ryzyku, przywództwa, podejścia procesowego a także zasady dostosowywania się do innych norm dla systemu zarządzania i związanych z nimi korzyści dla organizacji;
 • sposób, w jaki organizacja posiadająca certyfikat ISO 140001 może dostosować się do głównych zmian w nowej normie.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Szkolenie odbędzie się w formie praktycznych warsztatów z elementami dyskusji.

SZKOLENIA POWIĄZANE

 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015
 • Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością i środowiskiem

Zakres czasowy 1 dzień (9:00-16:30)
Cena 600 PLN + VAT
W cenie szkolenia Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Rodzaj certyfikatu

Imienny certyfikat uczestnictwa

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Kraków Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Sopot Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Sopot Zarezerwuj teraz
Kraków Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz