Szkolenie realizowane w formie otwartej lub w siedzibie klienta. W formie zamkniętej możliwa też realizacja szkolenia z zakresu AS 9110:2016 lub AS 9120:2016

Potrzebujesz tego szkolenia, jeśli

 • Pracujesz w przemyśle lotniczym, kosmicznym lub obronnym, a chcesz dowiedzieć się więcej o systemach zarządzania jakością serii 9100: 2016 – które normalizują wymagania dotyczące standardów organizacji przestrzeni kosmicznych i obronnej. 

Nauczysz się

 • Jakie są cele i zadania International Aerospace Quality Group 
 • format, zakres, struktura i zawartość serii standardów 9100: 2016
 • podejścia, które stanowią podstawę standardów serii 9100: 2016, w tym:
  • kontekst organizacji
  • podejście procesowe
  • cykl Plan-Do-Check-Act
  • myślenie oparte na ryzyku
  • zasady zarządzania jakością i sposoby ich powiązania z treścią serii 9100: 2016
 • wymagania wysokiego poziomu w seriach 9100: 2016 i zrozumienie, co jest wymagane do spełnienia tych wymagań

Będziesz potrzebować

 • nie jest wymagane wcześniejsze szkolenie i formalne wymagania, jednak przed rozpoczęciem szkolenia zaleca się przeczytanie obowiązującej normy w celu uzyskania podstawowego zrozumienia jej zakresu, struktury i treści
 • znajomość innych standardów np. ISO 9001:2015 ułatwia zrozumienie standardów 9100:2016

Zakres czasowy 1 dzień (9:00-16:30)
Cena 750 PLN + VAT
W cenie szkolenia Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Rodzaj certyfikatu

Imienny certyfikat uczestnictwa

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Rzeszów Zarezerwuj teraz
Wrocław Zarezerwuj teraz