Warsztaty dla auditorów Systemu Zarządzania Jakością

Jednodniowe szkolenie

Dostarczenie wiedzy i zrozumienia wpływu skuteczności procesu auditowania na zwiększenie wartości Systemu Zarządzania Jakością poprzez ciągłe doskonalenie.

DO KOGO SKIEROANE JEST TO SZKOLENIE

  • Dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością,
  • Dla auditorów wewnętrznych innych systemów zarządzania, który chcą rozszerzyć zakres auditowania na system zarządzania jakością,
  • Dla pełnomocników i innych osób zarządzających programem auditów wewnętrznych.

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE

  • Określenie korzyści i ograniczeń przeprowadzania tylko auditów zgodności,
  • Wyjaśnienie jak prowadzić audity procesów w celu określenia ich zgodności, skuteczności i efektywności,
  • Opisanie znaczenia podejścia procesowego i analizy procesów na etapie przygotowywania się do audi tu,
  • Auditowanie procesów i ich powiązań z innymi procesami,
  • Raportowanie wyników audtów oparte na faktach,
  • Weryfikacja skuteczności działań korygujących eliminujących przyczyny niezgodności.

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

  • Doświadczenie praktyczne w przeprowadzaniu auditów systemu zarządzania jakością lub innych systemów zarządzania.
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz