Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej (u klienta). W zależności od zakresu trwa od 1 do 3 dni.

Praktyczne warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych dowolnych systemów. Zakres szkolenia każdorazowo przygotowywany i dostosowywany do oczekiwań klienta i wiedzy oraz doświadczenia uczestników.

Cel: Poprzez praktykę dostarczenie wiedzy i zrozumienia skuteczności procesu auditowania na zwiększenie wartości Systemu Zarządzania Jakością poprzez ciągłe doskonalenie.

DO KOGO SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE

  • Dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania,
  • Dla auditorów wewnętrznych innych systemów zarządzania, który chcą rozszerzyć zakres auditowania na kolejne sestemy,
  • Dla pełnomocników i innych osób zarządzających programem auditów wewnętrznych.

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE

  • Określenie korzyści przeprowadzania auditów zgodności,
  • Wyjaśnienie jak prowadzić audity procesów w celu określenia ich zgodności, skuteczności i efektywności,
  • Opisanie znaczenia podejścia procesowego i analizy procesów na etapie przygotowywania się do auditu,
  • Auditowanie procesów i ich powiązań z innymi procesami,
  • Raportowanie wyników audtów oparte na faktach,
  • Weryfikacja skuteczności działań korygujących eliminujących przyczyny niezgodności.

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

  • Doświadczenie praktyczne w przeprowadzaniu auditów systemu zarządzania jakością lub innych systemów zarządzania.
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz