Audytor Wewnętrzny Systemu Jakości Wyrobów Medycznych ISO 13485:2016

POTRZEBUJESZ TEGO KURSU, JEŻELI...

 • chcesz poznać najlepsze praktyki w celu przeprowadzenia skutecznego wewnętrznego audytu SZJ zgodnie z wymaganiami EN ISO 13485: 2016 na bazie wymagań ISO 19011: 2011
 • chcesz poprawić skuteczność Systemu Zarządzania Jakością;

DOWIESZ SIĘ...

 • jakie są wymagania ISO 13485:2016
 • jak systemy zarządzania rolami i audyty wewnętrzne pomagają firmom z branży medycznej zarządzać ryzykiem
 • jakie są role i obowiązki audytora wewnętrznego względem sysemu ISO 13485
 • jak zaplanować swoje audyty i jak opracować skuteczne listy kontrolne
 • jak przeprowadzić efektywne audyty 
 • jak gromadzić obiektywne dowody poprzez obserwację, wywiady i pobieranie próbek dokumentów
 • jak ocenić wyniki audytu i określić zgodność, niezgodność i skuteczność
 • jak dokładnie raportować wyniki, dodając wartość firmie
 • co to jest działanie naprawcze i kto jest odpowiedzialny za wdrożenie
 • jak śledzić i weryfikować skuteczność podjętych działań naprawczych
 • jak radzić sobie ze wspólnymi słabościami kontroli wewnętrznej w branży wyrobów medycznych 

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ...

 • generalnej znajomości ISO 13485:2016;
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Sopot Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz