Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

Trzydniowe Szkolenie

Poznawanie zagadnień Systemu Zarządzania Jakością

DO KOGO SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE

  • Nowych Pełnomocników Jakości lub osób, które będą pełnić to stanowisko
  • Osób, które nie są pewne efektywności Systemu Zarządzania Jakością
  • Osób, które chcą się nauczyć oceniać zalety i wady Systemu Jakości

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE

  • Wiedzy, umiejętności i atrybutów potrzebnych aby stać się wykwalifikowanym Pełnomocnikiem Systemu Jakości
  • Wymagań ISO 9001 i je stosować w Systemie Zarządzania
  • Jak wdrożyć System Zarządzania w firmie
  • Jak przeprowadzać skuteczne audity wewnętrzne
  • Jak stosować działania zapobiegawcze i korygujące
  • Jak zdobyć i stosować umiejętności niezbędne do udzielania użytecznych informacji dla przeglądu kierownictwa

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

  • Znajomość normy ISO 9001 oraz technik auditowania Systemu Zarzadzania Jakością będzie pomocna w efektywnym uczestnictwie w szkoleniu
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Gdynia Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz