Szkolenia otwarte

Oferujemy praktyczne szkolenia dla klientów z całego świata, w różnych językach, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Duża liczba naszych kursów jest zatwierdzona przez międzynarodowe organizacje i oparta na naszym doświadczeniu w ocenie systemów zarządzania.

Training - Plan 2018

Download - Plan szkoleń otwartych styczeń-czerwiec 2018 

Prowadzimy szereg szkoleń otwartych dla uczestników z różnych organizacji. Jest to bardzo opłacalny sposób na szkolenie dla kilku osób, które potrzebują skupić się na rozwoju konkretnych obszarów wiedzy. Szkolenia otwarte są najkorzystniejszą metodą szkoleniową, gdy chcą Państwo przeszkolić pojedyncze osoby z Państwa organizacji.

Aktualizacja standardów

Aktualizacja standardów

ISO 9001:2015 - zmiany w normie

Celem szkolenia jest omówienie kierunków oraz celów zmian w normie ISO 9001:2015, przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte aby dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania.

Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Szkolenie dla osób chcących uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania ISO 9001:2015. Skierowane jest do osób posiadających uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001:2008 chcących zakualizować swoją wiedzę oraz dla osób które dotychczas nie posiadały certyfikatu audytora wewnętrznego jednak posiadają już pewną wiedzę na temat standardu ISO 9001

Jakość

Jakość

Audit dostawców

Kurs dla osób które mają prowadzić audity i przewodzić zespołom auditorskim podczas prowadzenia auditów u poddostawców w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.

Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Szkolenie dla osób chcących uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania ISO 9001:2015. Skierowane jest do osób posiadających uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001:2008 chcących zakualizować swoją wiedzę oraz dla osób które dotychczas nie posiadały certyfikatu audytora wewnętrznego jednak posiadają już pewną wiedzę na temat standardu ISO 9001

Audytor wewnętrzny AS 9100 / AS9110 / AS9120

Szkolenie dla osób z branży lotniczej kosmicznej i obronnej, którzy chcą nabyć i doskonalić umiejętności audytora wewnętrznego i uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego wg wymagń AS 9100 AS9110 lub AS9120

ISO 9001:2015 - zmiany w normie

Celem szkolenia jest omówienie kierunków oraz celów zmian w normie ISO 9001:2015, przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte aby dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania.

Bezpieczeństwo Żywności

Bezpieczeństwo Żywności

Auditor Wewnętrzny HACCP

Kurs dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP oraz dla tych którzy będą przeprowadzać audity wewnętrzne.

Auditor Wewnętrzny ISO 22000

Kurs jest przeznaczony dla osób, które są auditorami wewnętrznymi (m.in. systemu zarządzania jakością) lub przygotowują się do roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwach łańcucha produkcji żywności (czyli producentów materiałów paszowych i pasz dla zwierząt, producentów i dystrybutorów żywności, czy też producentów materiałów do kontaktu z żywnością).

FSSC 22000 4.1 - zmiany w normie

Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji posiadających certyfikaty FSSC 22000 w poprzednich rewizjach (3 i 4) lub chcących przystąpić do wdrożenia standardu FSSC 22000 w wersji obowiązującej od stycznia 2018

Znaczenie i interpretacja BRC Food, wersja 6

Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji zajmujących się produkcją, przetwórstwem żywności oraz przygotowujących produkty pochodzące z produkcji podstawowej i jednocześnie pragnących spełnić oczekiwania sieci dystrybucyjnych i handlowych.

Znaczenie i interpretacja BRC IoP, wersja 4

Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się produkcją/dystrybucją opakowań do żywności, pragnących wdrożyć i utrzymać system gwarantujący bezpieczeństwo wytwarzanych przez nich opakowań, mający spełniać wymagania higieniczne, jak również stale rosnące wymagania prawne.

Znaczenie i interpretacja IFS Food, wersja 6

Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji zajmujących się produkcją żywności lub pakujących żywność, a jednocześnie pragnących spełnić oczekiwania sieci dystrybucyjnych i handlowych.

Środowisko i Energia

Środowisko i Energia

Audit dostawców

Kurs dla osób które mają prowadzić audity i przewodzić zespołom auditorskim podczas prowadzenia auditów u poddostawców w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.

Wymagania normy ISO 14001:2015

Kurs ten jest zalecany jako przygotowanie do osób, które chcą uczestniczyć w innych kursach szkoleniowych dotyczących ISO 14001.

Bezpieczeństwo i Higiena

Bezpieczeństwo i Higiena

Audit dostawców

Kurs dla osób które mają prowadzić audity i przewodzić zespołom auditorskim podczas prowadzenia auditów u poddostawców w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.

Bezpieczeństwo Informacji

Bezpieczeństwo Informacji