Mapowanie strumienia wartości – Value Stream Mapping

Kurs z zakresu mapowania procesów zgodnie z podejście Values Stream Mapping.

1 lub 2 dniowe szkolenie realizowane w formie zamkniętych warsztatów w siedzibie firmy i w formie 1-dniowyego kursu otwartego

DO KOGO SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE

 • Każdej osoby, który chce opisać jak ulepszyć procesy w swojej organizacji
 • Każdej osoby, który chce efektywniej prowadzić i zarządzać procesem w organizacji
 • Menedżerów i specjalistów lean i ciągłego doskonalenia
 • Specjaliści, którzy pragną szukać bardziej skutecznych środków, aby głęboko poprawić myślenie, zachowanie, dostosowanie i wydajność swojej organizacji i ludzi w niej pracujących
 • Każdego, kto chce poprawić swoje procesy

O szkoleniu 

Wykład, dyskusje w małych grupach i ćwiczenia dla uczestników warsztatów w czasie którego tworzy się własną mapę strumienia wartości

Czego się nauczysz

 • Jak tworzyć strumień wartości i Mapowanie strumienia wartości
 • Zrozumieć główne kroki w doskonaleniu strumienia wartości
 • Zidentyfikować strumień wartości lub rodzinę strumienia wartości
 • Zidentyfikuj symbole używane do zilustrowania procesów fizycznych i przepływu informacji
 • Opisać podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów zespołowych, burza mózgu, 5 Why
 • Wyjaśnij, jak opracować mapę strumienia wartości i plan wdrożenia w zakresie stanu przyszłego
 • Wyjaśnij analizę bieżącego stanu, zapotrzebowania klienta, czasu taktu
 • Opisać jak sekwencjonować i koordynować działania doskonalące
 • Wyjaśnij, jak przejść z obecnego stanu do wizji przyszłego stanu

Szkolenia powiązane 

 • FMEA
 • PPAP i APQP
 • MSA
 • SPC
 • Lean Manufacturing
 • 5S, SMED, VSM, A3, 8D
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz