Lean Manufacturing – identyfikacja marnotrawstwa w organizacji

Na kursie tym dowiesz się o podstawach, zasadach i narzędziach Lean Manufacturing oraz tego co jest marnotrawstwem i jak je zidentyfikować i wyeliminować z organizacji. 

DO KOGO SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE

Kurs ten przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w projekty doskonalenia związane z Lean Manufacturing zarówno w organizacjach produkcyjnych jak i usługowych.

O szkoleniu 

Szkolenie ma formę wykładowo-ćwiczeniową w czasie której uczestnicy poznają fundamentalne zasady Lean Manufacturing, zosaną przedstawione i w skrócie omówione podstawowe obszary marnotrawstwa w każdej organizacji oraz metody jego identyfikacji i eliminacji.

Czego się nauczysz

  • Czym jest Lean Manufactruing
  • Jak Lean Manufacturing może wpłynąć na Twoją organizację
  • Czym jest muda
  • Jak odróżnić czynności i procesy dodające wartość (AV) od nie dodających wartości (NAV)
  • Czym są i jak działają VSM, 5S, Kanban, SMED, TPM, Kaizen i inne narzędzie Lean

Szkolenia powiązane 

  • FMEA
  • PPAP i APQP
  • MSA
  • SPC
  • 5S, SMED, VSM, A3, 8D
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz