Auditor Wewnętrzny ISO 22000

Dwudniowe szkolenie

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego oraz jednocześnie osoby, która organizuje i zarządza auditem przeprowadzanym przez zespół auditorów wewnętrznych. Uczestnik kursu zostanie zapoznany z zasadami auditowania, będzie potrafić planować i przygotowywać się do auditu, zbierać i analizować dowody auditowe, a także raportować wyniki auditu.

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE

  • Dla dla osób, które są auditorami wewnętrznymi (m.in. systemu zarządzania jakością) lub przygotowują się do roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwach łańcucha produkcji żywności (czyli producentów materiałów paszowych i pasz dla zwierząt, producentów i dystrybutorów żywności, czy też producentów materiałów do kontaktu z żywnością).

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE

Celem przewodnim kursu jest doskonalenie umiejętności auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacji.

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni potrafić:

  • Planować audity systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • Przeprowadzać i dokumentować audity systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • Opracowywać rzetelne i komunikatywne ustalenia oraz wnioski z auditu adekwatne do celów organizacji i wymagań normy
  • Stosować zasady obowiązujące auditora (postawa osobista, zasady etyczne)
  • Wykorzystać wiedzę z zakresu metod i technik auditowania systemów zarządzania

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

  • Przed przystąpieniem do tego kursu oczekuje się, że uczestnicy zapoznali się z normą ISO22000:2005 (PN-EN ISO 22000:2006), która określa wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszaw Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz