Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

2-dniowe szkolenie dla osób chcących uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania ISO 9001:2015. Skierowane jest do osób posiadających uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001:2008, chcących zaktualizować swoją wiedzę oraz dla osób które dotychczas nie posiadały certyfikatu audytora wewnętrznego.

POTRZEBUJESZ TEGO KURSU, JEŻELI...

 • chcesz nabyć umiejętności przeprowadzania audytów wewnętrznych
 • chcesz wykorzystać i rozwinąć swoje dotychczasowe doświadczenie związane z systemu zarządzania jakością;
 • jesteś auditorem wewnętrznego systemu zarządzania jakością i chcesz potwierdzić posiadaną wiedzę stosownym certyfikatem;
 • jesteś auditorem wewnętrznym pracującym w organizacji wdrażającej system zarządzania jakością ISO 9001:2015;

DOWIESZ SIĘ...

 • jak dostosować swoje techniki audItorskie do nowych, aktualnych wymagań normy ISO 9001:2015;
 • jak przeprowadzać audit wymagań dotyczących kontekstu organizacyjnego i stosowania podejścia opartego na ryzyku;
 • jak przeprowadzać audIt zaangażowania i przywództwa wyższej kadry zarządzającej;
 • jak ważne jest skupienie się na podejściu procesowym
 • jak przygotować, przeprowadzić oraz raportować audit oraz jak stworzyć raport i realizować działania poauditowe
 • jak korzystać z normy ISO w trakcie przygotowania i realizacji audytu

DODATKOWE INFORMACJE

 • Szkolenie odbędzie się w formie praktycznych warsztatów w czasie których uczestnicy przygotowują, realizują i raportują audyt

SZKOLENIA POWIĄZANE

 • Auditor wiodący ISO 9001:2015 (IRCA A18007)
 • Auditor systemu zintegrowanego ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 • Auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy ISO 45001
 • Auditor systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001
 • Auditowanie dostawców

Zakres czasowy 2 dni (9:00-16:30)
Cena 1100 PLN + VAT
W cenie szkolenia Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Rodzaj certyfikatu

Imienny certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Kraków Zarezerwuj teraz
Stalowa Wola Zarezerwuj teraz
Gdańsk Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Kraków Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Trójmiasto Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Trójmiasto Zarezerwuj teraz