Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

2-dniowe szkolenie dla osób chcących uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania ISO 9001:2015. Skierowane jest do osób posiadających uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001:2008 chcących zaktualizować swoją wiedzę oraz dla osób które dotychczas nie posiadały certyfikatu audytora wewnętrznego jednak posiadają już pewną wiedzę na temat standardu ISO

POTRZEBUJESZ TEGO KURSU, JEŻELI...

  • chcesz wykorzystać i rozwinąć swoje dotychczasowe doświadczenie związane z systemu zarządzania jakością;
  • jesteś auditorem wewnętrznego systemu zarządzania jakością i chcesz zapoznać się z ISO 9001:2015 i dowiedzieć się, jaki wpływ na twoją firmę mają zmiany w tej normie;
  • jesteś auditorem wewnętrznym pracującym w organizacji posiadającej certyfikat ISO 9001 i przechodzącej z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015;

DOWIESZ SIĘ...

  • jak dostosować swoje techniki audItorskie do nowych, zmienionych wymagań normy ISO 9001:2015;
  • jak przeprowadzać audIt nowych wymagań dotyczących kontekstu organizacyjnego i stosowania podejścia opartego na ryzyku;
  • jak przeprowadzać audIt zaangażowania i przywództwa wyższej kadry zarządzającej;
  • jak ważne jest skupienie się na podejściu procesowym

DODATKOWE INFORMACJE

  • Szkolenie odbędzie się w formie praktycznych warsztatów z elementami dyskusji.

Zakres czasowy 2 dni (9:00-16:30)
Cena 1100 PLN + VAT
W cenie szkolenia Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Rodzaj certyfikatu

Imienny certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Kraków Zarezerwuj teraz
Stalowa Wola Zarezerwuj teraz
Gdańsk Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Kraków Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Trójmiasto Zarezerwuj teraz