ISO 9001:2015 dla Auditorów Wewnętrznych

2-dniowe szkolenie dla osób chcących uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego system zarządzania ISO 9001:2015. Skierowane jest do osób posiadających uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 9001:2008 chcących zakualizować swoją wiedzę oraz dla osób które dotychczas nie posiadały certyfikatu audytora wewnętrznego jednak posiadają już pewną wiedzę na temat standard ISO

POTRZEBUJESZ TEGO KURSU, JEŻELI...

  • chcesz wykorzystać i rozwinąć swoje dotychczasowe doświadczenie związane z systemu zarządzania jakością;
  • jesteś auditorem wewnętrznego systemu zarządzania jakością i chcesz zapoznać się z ISO 9001:2015 i dowiedzieć się, jaki wpływ na twoją firmę mają zmiany w tej normie;
  • jesteś auditorem wewnętrznym pracującym w organizacji posiadającej certyfikat ISO 9001 i przechodzącej z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015;

DOWIESZ SIĘ...

  • jak dostosować swoje techniki audItorskie do nowych, zmienionych wymagań normy ISO 9001:2015;
  • jak przeprowadzać audIt nowych wymagań dotyczących kontekstu organizacyjnego i stosowania podejścia opartego na ryzyku;
  • jak przeprowadzać audIt zaangażowania i przywództwa wyższej kadry zarządzającej;
  • jak ważne jest skupienie się na podejściu procesowym

DODATKOWE INFORMACJE

  • Szkolenie odbędzie się w formie praktycznych warsztatów z elementami dyskusji.
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Gdańsk Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Gdańsk Zarezerwuj teraz
Kraków Zarezerwuj teraz