FSSC 22000 4.1 - zmiany w wymaganiach

Jednodniowe szkolenie dla firm działających lub chcących działać w systemie FSSC 22000.

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE

  • Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji zajmujących się produkcją, przetwórstwem żywności oraz przygotowujących produkty pochodzące z produkcji podstawowej i jednocześnie pragnących spełnić oczekiwania sieci dystrybucyjnych i handlowych.

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą wiedzieli:

  • jak mają działać audyty wewnętrzne i certyfikacyjne zgodnie z wersją 4.1 
  • jak zmieniły się kluczowe zapisy FSSC 22000 i jak mogą one wpłynąć na wymagania stawiane Twojej organizacji
  • jakie są wytyczne dotyczące niezapowiedzianych audytów które mają obowiązek przeprowadzać jednostki certyfikujące
  • w jaki sposób FSSC realizować musi wymagania Food Defense 
  • w jaki sposób FSSC realizować musi wymagania Food Fraud Prevention

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

  • Przed przystąpieniem do tego kursu oczekuje się od uczestników znajomości poprzednich wersji FSSC lub przynajmniej znajomości innych standardów bezpieczeństwa żywności
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Łódź Zarezerwuj teraz