Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań ISO 45001:2018 (dawny OHSAS 18001:2007)

2-dniowe praktyczne warsztaty dla kandydatów na audytorów wewnętrznych wg wymagań nowej normy BHP ISO 45001:2018 oraz osób dotychczas audytujących wg wymagań OHSAS 18001:2007

POTRZEBUJESZ TEGO KURSU, JEŻELI...

 • chcesz być wewnętrznym audytorem systemów zarządzania BHP
 • jesteś audytorem wg wymagań OHSAS 18001:2007
 • chcesz dowiedzieć się jak nowa norma wpłynie na audyty wewnętrzne w systemach zintegrowanych z jakością lub środowiskiem

Nauczysz się…

 • Jak systemy zarządzania i audyty wewnętrzne pomagają firmom zarządzać ryzykiem związanym z BHP.
 • O nowych wymaganiach standardu systemu zarządzania BHP ISO 45001
 • Jakie są role i obowiązki wewnętrznego audytora systemów zarządzania BHP
 • Jak zaplanować swoje audyty poprzez opracowanie skutecznych list kontrolnych
 • Jak przeprowadzać skuteczną  kontrole, stosując podejście etapowe Lloyd's Register
 • Jak gromadzić obiektywne dowody poprzez obserwację, wywiady i pobieranie próbek dokumentów
 • Jak ocenić wyniki audytu i określić zgodność, niezgodność i skuteczność
 • Jak rzetelnie i dokładnie raportować wyniki
 • Jakie są działania naprawcze i kto jest odpowiedzialny za podejmowanie działań
 • Jak śledzić i weryfikować skuteczność podjętych działań naprawczych

Przed szkoleniem będziesz potrzebować …

 • Idealnie byłoby wziąć udział w kursie wprowadzającym do wymagań ISO 45001:2018

Zakres czasowy 2 dni (9:00-16:30)
Cena: 1100 PLN + VAT
W cenie szkolenia Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Rodzaj certyfikatu

Imienny certyfikat auditora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy wg ISO 45001:2018

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Gdańsk Zarezerwuj teraz
Kraków Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Trójmiasto Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Trójmiasto Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Trójmiasto Zarezerwuj teraz