Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań ISO 45001:2018 (dawny OHSAS 18001:2007)

2-dniowe praktyczne warsztaty dla kandydatów na audytorów wewnętrznych wg wymagań nowej normy BHP ISO 45001:2018 oraz osób dotychczas audytujących wg wymagań OHSAS 18001:2007

POTRZEBUJESZ TEGO KURSU, JEŻELI...

 • chcesz być wewnętrznym audytorem systemów zarządzania BHP
 • jesteś audytorem wg wymagań OHSAS 18001:2007
 • chcesz dowiedzieć się jak nowa norma wpłynie na audyty wewnętrzne w systemach zintegrowanych z jakością lub środowiskiem

Nauczysz się…

 • Jak systemy zarządzania i audyty wewnętrzne pomagają firmom zarządzać ryzykiem związanym z BHP.
 • O nowych wymaganiach standardu systemu zarządzania BHP ISO 45001
 • Jakie są role i obowiązki wewnętrznego audytora systemów zarządzania BHP
 • Jak zaplanować swoje audyty poprzez opracowanie skutecznych list kontrolnych
 • Jak przeprowadzać skuteczną  kontrole, stosując podejście etapowe Lloyd's Register
 • Jak gromadzić obiektywne dowody poprzez obserwację, wywiady i pobieranie próbek dokumentów
 • Jak ocenić wyniki audytu i określić zgodność, niezgodność i skuteczność
 • Jak rzetelnie i dokładnie raportować wyniki
 • Jakie są działania naprawcze i kto jest odpowiedzialny za podejmowanie działań
 • Jak śledzić i weryfikować skuteczność podjętych działań naprawczych

Przed szkoleniem będziesz potrzebować …

 • Idealnie byłoby wziąć udział w kursie wprowadzającym do wymagań ISO 45001:2017

Zakres czasowy 2 dni (9:00-16:30)
Cena: 1050 PLN + VAT
W cenie szkolenia Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Rodzaj certyfikatu

Imienny certyfikat auditora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy wg ISO 45001:2018

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Gdańsk Zarezerwuj teraz
Kraków Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz