Audytor wewnętrzny w lotnictwie wg wymagań AS 9100 / AS 9110 / AS 9120

Forma szkolenia:

 • Praktyczne warsztaty w formie szkoleń otwartych lub zamkniętych
 • Szkolenie odbywa się w formie
  • 3-dniowej - szkolenie od podstaw
  • Szkolenia zamknięte (dedykowane) odbywają się w siedzibie Klienta. Szkolenie może ujmować specyficzne wymagania branży lub klienta i trwać 3 dni lub 2 dni dla osób mających wcześniejsze doświadczenie w pracy z wymaganiami "AS"
 • Rekomendowane grupy szkoleniowe do 12 osób
 • Zasada szkoleniowa Lloyd's Register 30/60/10:
  • 30% czasu - wykład
  • 60% czasu -  ćwiczenia
  • 10% czasu - dyskusje

Trener:

 • Ekspert, doradca, trener i pełnomocnik jakości od wielu lat związany z branżą lotniczą i wojskową.

Potrzebujesz tego szkolenia, jeśli

 • pracujesz w sektorze lotnictwa / kosmicznym / obronnym i chcesz być audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania
 • jesteś audytorem wewnętrznym działającym w sektorze lotnictwa / kosmicznym / obronnym i chcesz dostosować wiedzę i umiejętności z zakresu audytowania QMS zgodnie z seriami 9100:2016

Nauczysz się

 • jaka jest rola systemu zarządzania i audytów wewnętrznych w pomaganiu firmom w zarządzaniu ryzykiem i szansami
 • role i obowiązki audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością
 • jak zaplanować swoje audyty poprzez opracowanie skutecznych list kontrolnych
 • gromadzić obiektywne dowody poprzez obserwację, rozmowy i pobieranie próbki dokumentów
 • jak oceniać wyniki kontroli i oceniać zgodności, niezgodności i skuteczność
 • dokładnie raportować wyniki
 • jakie prowadzić działania korygujące i kto jest odpowiedzialny za podejmowanie działań
 • jak śledzić i weryfikować skuteczność podjętych działań korygujących
 • jak audytować wg specyficznych wymagań dla lotnictwa opisanych w AS 9101:2016

Będziesz potrzebować

Dla szkolenia 2-dniowego:
 • wiedzę z zakresu norm z serii 9100: 2016
 • wiedzę na temat ISO 9001:2015

Inne szkolenia dla lotnictwa realizowane w formie szkoleń zamkniętych

 • ICAO – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem.
 • Program SSP, SMS: Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem Doc. 9859 AN/474 (wydanie trzecie – 2013 r.).
 • EASA, ULC (PART 21, 145, 147, M, 66 pozostałe JAA/JAR).
 • Certyfikacji EASA/ULC organizacji projektującej (DOA), produkującej (POA), obsługowej (MOA).
 • JAR-OPS 1.035 System jakości dla operatora.
 • Regulamin Lotów RL 2015, Instrukcji Organizacji Lotów 2015 SP RP
 • Zarządzenie ryzykiem i stresem: ISO EN 31000:2011.

Zakres czasowy 3 dni (9:00-16:30)
Cena 1750 PLN + VAT
W cenie szkolenia Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Rodzaj certyfikatu

Imienny certyfikat audytora wewnętrznego w przemyśle lotniczym

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Rzeszów Zarezerwuj teraz
Wrocław Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Rzeszów Zarezerwuj teraz
Wroclaw Zarezerwuj teraz