Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (IRCA A18007)

Pięciodniowe intesywne szkolenie zgodne ze standardem IRCA

Najlepsze i najszersze szkolenie związane z ISO 9001. Szkolenie dedykowane osobą zarządzającym i audytujacym system jakości.

Akredytacja IRCA A18007 zapewnia najbardziej warsztatowe podejście dostępne do realizacji kursu

DO KOGO SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE

 • Kierowników ds. Jakości, Inżynierów Jakości
 • Auditorów/Auditorów Wewnętrznych, którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie auditów w przedsiębiorstwach swoich lub innych
 • Osób, które chcą w pełni poznać rolę auditora
 • Każdego, kto pragnie zdobyć kwalifikacje Auditora zewnętrznego kwalifikowanego przez IRCA

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE

 • Jakie jest przeznaczenie systemów zarządzania jakością i jak interpretować 8 zasad zarządzania jakością
 • Wyjaśniać znaczenie, treść i powiązanie do ISO 9001:2015, ISO 9000, ISO 9004 i ISO 19011
 • Skutecznej metody 6-stopniowego procesu auditu
 • Interpretować i stosować główne wymagania ISO 9001:2015
 • Opisywać znaczenie i obowiązki auditora i auditora wiodącego
 • Planować i przeprowadzać audity zgodne z ISO 19011
 • Raportować audity, zapisywać słuszne i użyteczne raporty niezgodności
 • Podejmować czynności związane z auditem uzupełniającym, ocieniać efektywność działań korygujących

PROGRAM SZKOLENIA DLA AUDITORÓW WIODĄCYCH ISO 9001:2015

Sesja 1 – Rozpoczęcie kursu
 • Cele kursu i program
 • Osiągnięcie swoich osobistych celów
 • Proces oceny uczestnika
 • Umiejętności i kryteria osiągnięcia

Sesja 2 – Weryfikacja Pakietu Wstępnego

Sesja 3 – Wymagania ISO

 • ISO 9001: Zadania i Przegląd

Sesja 4 – Wymagania Klauzul Normy ISO 9001

Sesja 5 – Wymagania Klauzul Normy ISO 9001 oraz dowody

Sesja 6 – Role i odpowiedzialności w Audicie

 • Role i odpowiedzialności Auditorów i Auditorów Wiodących
 • Wytyczne dla ekspertów

Sesja 7 – Przegląd Procesu Auditu

 • Potrzeba przeprowadzenia Auditu
 • Działania przed Auditem
 • Rozpoczęcie Auditu
 • Przegląd Etapu 1 i Etapu 2 Auditu
 • Rekomendacja
 • Kolejne działania

Sesja 8 – Działania przed Auditem i Zakres

 • Audit
 • Działania przed Auditem
 • Zakres Auditu
 • Kryteria Auditu
 • Niezbędne zasoby

Sesja 9 – Etap 1 Auditu

 • Plan na Etap 1 auditu
 • SZJ przegląd: kontekst organizacji, ryzyko i inne możliwości / możliwe rozwiązania
 • Rozmowa z Najwyższym Kierownictwem
 • Planowanie Etapu 2 Auditu
 • Metody Auditu

Sesja 10 – Spotkania

 • Rodzaje spotkań
 • Spotkanie otwierające – cel i agenda
 • Odprawa zespołu, przegląd zespołu spotkania w trakcie auditu
 • Agenda Spotkania zamykającego

Sesja 11 – Proces auditu

 • ISO 9001 podejście procesowe
 • Planowanie auditu procesu
 • Przygotowanie listy kontrolnej pytań dla auditu procesu
 • Planowanie pobierania próbek

Sesja 12 – Raportowanie Auditu oraz niezgodności

 • Cel przygotowania raportu z auditu
 • Niezgodności
 • Klasyfikacja Niezgodności
 • Przygotowanie Niezgodności
 • Raport z auditu – dodatkowa zawartość
 • Werbalne przedstawienie raportu
 • Spotkanie zamykające

Sesja 13 – Działania Korygujące i Działania Poauditowe

 • Działania korygujące
 • Działania poauditowe – przegląd działań korygujących
 • Audity kontrolne.

Sesja 14 – Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia auditu

 • Rozmowa
 • Pobieranie próbek
 • Robienie notatek

Sesja 15 – 6 etapów procesu auditu stosowany przez LRQA

 • 6 Etapów procesu auditu
 • Audit organizacji
 • Raportowanie auditu w organizacji
 • ISO 9001 quiz
Sesja 16 – Planowanie działań
 • Rejestracja auditora w Stowarzyszeniu IRCA
 • CPD – Ciągłe doskonalenie zawodowe, rozwój auditora

PRZEWAGA SZKOLEŃ Lloyd's Register

 • Współgrające ćwiczenia i analizy przypadków zapewniają całą gamę ćwiczeń działań auditora, od przygotowania zakresu planu auditu, do przeprowadzenia auditu z Klientami i przewodzenia własemu zespołowi auditorów.
 • Każdego dnia kursu otrzymają Państwo indywidualną ocenę kompetencji . Sposoby samodoskonalenia będą wyszczególnione.
 • Kurs zawiera do 4 godzin pracy przed szkoleniem i wieczorową pracę podczas szkolenia
 • Grupy liczą do 10 uczestników, tak aby każdy w pełni skorzystał z kursu

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

Zakres czasowy 5 dni, start w poniedziałek o 9:45, zakończenie w piątek ok 13:00
Cena 3000 PLN + VAT
W cenie szkolenia Materiały przygotowawcze, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, egzamin, dostęp do norm
Rodzaj certyfikatu

Po zdanym egzaminie: imienny certyfikat Auditora Wiodącego ISO 9001:2015 z akredytacją IRCA 18007

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Gdynia Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Soot Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Sopot Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Sopot Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Sopot Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Trójmiasto Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz