Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego

Dwudniowe szkolenie

Jak przeprowadzać audity systemów zarządzania środowiskowego?

DO KOGO SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE

  • Dla osób, które zamierzają przeprowadzać audity wewnętrzne SZŚ
  • Kurs ten dostarcza uczestnikom umiejętności potrzebnych do oceny skuteczności wdrażania i utrzymania systemu zarządzania środowiskowego oraz raportowania  auditu zgodnie z normą ISO 19011

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni potrafić:

  • Opisać cel i strukturę ISO 14001
  • Wyjaśnić zasady, procedury i wybrane techniki stosowane do oceny zarządzania aspektami środowiskowymi i wpływami oraz znaczenie tych procesów dla auditorów SZŚ
  • Opisać obowiązki auditora wewnętrznego SZŚ
  • Opisać rolę auditu wewnętrznego w utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu systemów zarządzania
  • Planować, przeprowadzać i raportować audity wewnętrzne SZŚ

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

  • Jakakolwiek znajomość wdrażania SZŚ będzie dodatkowym atutem
  • Podstawowe umiejętności auditowania zdobyte podczas innych szkoleń
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Sopot Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Sopot Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Kaotwice Zarezerwuj teraz
Kraków Zarezerwuj teraz
Sopot Zarezerwuj teraz