Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa żywności

Dwudniowe warsztaty dla audytów bezpieczeństwa żywności spełniające wymagania ISO 22000, BRC, IFS i FSSC

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego oraz jednocześnie osoby, która organizuje i zarządza auditem przeprowadzanym przez zespół auditorów wewnętrznych. Uczestnik kursu zostanie zapoznany z zasadami auditowania, będzie potrafić planować i przygotowywać się do auditu, zbierać i analizować dowody auditowe, a także raportować wyniki auditu.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE

 • Jesteś auditorem wewnętrznym wg wymagań BRC, IFS, FSSC i chcesz poznać zmiany związane z audytowaniem wg nowych wymagań.
 • Chcesz doskonalić swoje umiejętności audytowania wg wymagań standardów
 • Chcesz zostać audytorem wewnętrznym bezpieczeństwa żywności
 • Chcesz doskonalić swoje umiejętności jako audytora wewnętrznego bezpieczeństwa żywności

O szkoleniu…

Dwudniowe szkolenie przygotowuje uczestników do prowadzenia audytów wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa żywności oraz pełnienia funkcji osoby która organizuje i zarządza auditem przeprowadzanym przez zespół auditorów wewnętrznych.

Uczestnik kursu zostanie zapoznany z zasadami auditowania, będzie potrafić planować i przygotowywać się do auditu, zbierać i analizować dowody auditowe, a także raportować wyniki auditu.

Nauczysz się…

 • O wymaganiach Food Fraud i Food Defence (Zafałszowania i oszustwa żywności)
 • Praktycznie wykorzystywać znajomość standardów bezpieczeństwa do poprawy działania swojej organizacji
 • Planować audyty systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg najnowszych wymagań BRC, IFS i FSSC oraz ISO 22000
 • Przeprowadzać i dokumentować audyty systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Opracowywać rzetelne i komunikatywne ustalenia oraz wnioski z auditu adekwatne do celów organizacji i wymagań normy
 • Stosować zasady obowiązujące auditora (postawa osobista, zasady etyczne)
 • Wykorzystać wiedzę z zakresu metod i technik auditowania systemów zarządzania.

Wcześniejsze doświadczenie

 • Nie jest wymagane, ale rekomendujemy udział w szkoleniu dotyczącym zmian w IFS 6.1 lub BRC 8 lub dla audytorów/pełnomocników HACCP

Szkolenia powiązane 

 • Audytor wewnętrzny GMP+ i HACCP
 • Certyfikowany pełnomocnik i specjalista HACCP
 • BRC 8 Food i IFS Food 6.1 Zmiany w wymaganiach, interpretacja i najlepsze praktyki
 • Audytor Wewnętrzny BRC Packaging and Packaging Materials

Zakres czasowy 2 dni (9:00-16:30)
Cena 990 PLN + VAT
W cenie szkolenia Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Rodzaj certyfikatu

Imienny certyfikat audytora wewnętrznego bezpieczeństwa żywności

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Łódź Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz