Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa żywności

Dwudniowe warsztaty dla audytów bezpieczeństwa żywności spełniające wymagania ISO 22000, BRC, IFS i FSSC

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego oraz jednocześnie osoby, która organizuje i zarządza auditem przeprowadzanym przez zespół auditorów wewnętrznych. Uczestnik kursu zostanie zapoznany z zasadami auditowania, będzie potrafić planować i przygotowywać się do auditu, zbierać i analizować dowody auditowe, a także raportować wyniki auditu.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE

 • Jesteś auditorem wewnętrznym wg wymagań BRC, IFS, FSSC i chcesz poznać zmiany związane z audytowaniem wg nowych wymagań.
 • Chcesz doskonalić swoje umiejętności audytowania wg wymagań standardów
 • Chcesz zostać audytorem wewnętrznym bezpieczeństwa żywności
 • Chcesz doskonalić swoje umiejętności jako audytora wewnętrznego bezpieczeństwa żywności

O szkoleniu…

Dwudniowe szkolenie przygotowuje uczestników do prowadzenia audytów wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa żywności oraz pełnienia funkcji osoby która organizuje i zarządza auditem przeprowadzanym przez zespół auditorów wewnętrznych.

Uczestnik kursu zostanie zapoznany z zasadami auditowania, będzie potrafić planować i przygotowywać się do auditu, zbierać i analizować dowody auditowe, a także raportować wyniki auditu.

Nauczysz się…

 • O wymaganiach Food Fraud i Food Defence (Zafałszowania i oszustwa żywności)
 • Praktycznie wykorzystywać znajomość standardów bezpieczeństwa do poprawy działania swojej organizacji
 • Planować audyty systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg najnowszych wymagań BRC, IFS i FSSC oraz ISO 22000
 • Przeprowadzać i dokumentować audyty systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Opracowywać rzetelne i komunikatywne ustalenia oraz wnioski z auditu adekwatne do celów organizacji i wymagań normy
 • Stosować zasady obowiązujące auditora (postawa osobista, zasady etyczne)
 • Wykorzystać wiedzę z zakresu metod i technik auditowania systemów zarządzania.

Wcześniejsze doświadczenie

 • Nie jest wymagane, ale rekomendujemy udział w szkoleniu dotyczącym zmian w IFS 6.1 lub BRC 8 lub dla audytorów/pełnomocników HACCP

Szkolenia powiązane 

 • Audytor wewnętrzny GMP+ i HACCP
 • Certyfikowany pełnomocnik i specjalista HACCP
 • BRC 8 Food i IFS Food 6.1 Zmiany w wymaganiach, interpretacja i najlepsze praktyki
 • Audytor Wewnętrzny BRC Packaging and Packaging Materials

Zakres czasowy 2 dni (9:00-16:30)
Cena 990 PLN + VAT
W cenie szkolenia Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Rodzaj certyfikatu

Imienny certyfikat audytora wewnętrznego bezpieczeństwa żywności

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa/Poznań Zarezerwuj teraz
Łódź Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz