Jednodniowe Szkolenie

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE

 • Szkolenie przewidziane jest dla osób zajmujących się wyborem i oceną dostawców surowców i usług w oparciu o ryzyka, jakie dany surowic lub usługa niesie ze sobą dla Państwa Organizacji.
 • Osoby, które w ramach oceny dostawców muszą prowadzić audity i przewodzić zespołom auditującym dostawców.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA

 • Prezentacja sposobu określania ryzyka, jakie niesie kupowany komponent lub usługa dla Państwa Organizacji oraz metody minimalizacji tego ryzyka.
 • Auditowanie, jako sposób na określenie problemów, jakie mogą wystąpić we współpracy z dostawcami oraz wdrożeniu działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Prezentacja metodyki prowadzenia auditu.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA

 • Zapoznanie się z metodą określenia ryzyka współpracy z danym dostawcą;
 • Wykorzystanie wiedzy na temat w/w ryzyk w planowaniu auditów u dostawców;
 • Metody auditowania skierowane na ryzyka i identyfikacja potencjalnych problemów;
 • Wdrożenie działań eliminujących problemy;
 • Monitoring dalszej współpracy z dostawcą;
 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditora pracującego na terenie poddostawcy;
 • Umiejętność tworzenia efektywnych list kontrolnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Określenie rodzaju i zakresu nadzoru nad dostawcą;
 • Identyfikacja zagrożeń i ryzyk we współpracy z dostawcą;
 • Powiązanie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001;
 • Metody prowadzenia auditu – przygotowanie się oraz audit;
 • Przygotowanie listy pytań kontrolnych do auditu u dostawcy;
 • Identyfikacja niezgodności – problemów we współpracy;
 • Raportowanie;
 • Wdrażanie działań skierowanych na eliminację problemów;
 • Dalszy monitoring współpracy.

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

 • Pomocne będzie zrozumienie podstawowych założeń poszczególnych systemów zarządzania oraz podstaw metodyki prowadzenia auditów. Praca z dostawcami, wybór i ocena kontrahentów
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Poznań Zarezerwuj teraz
Kraków Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz