Jednodniowe Szkolenie w formie praktycznych warsztatów dla osób zajmujących się doborem i oceną dostawców

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE

 • Szkolenie przewidziane jest dla osób zajmujących się wyborem i oceną dostawców surowców i usług w oparciu o ryzyka, jakie dany surowic lub usługa niesie ze sobą dla Państwa Organizacji.
 • Osoby, które w ramach oceny dostawców muszą prowadzić audity i przewodzić zespołom auditującym dostawców.

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA

 • Prezentacja sposobu określania ryzyka, jakie niesie kupowany komponent lub usługa dla Państwa Organizacji oraz metody minimalizacji tego ryzyka.
 • Auditowanie, jako sposób na określenie problemów, jakie mogą wystąpić we współpracy z dostawcami oraz wdrożeniu działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Prezentacja metodyki prowadzenia auditu.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA

 • Zapoznanie się z metodą określenia ryzyka współpracy z danym dostawcą;
 • Wykorzystanie wiedzy na temat w/w ryzyk w planowaniu auditów u dostawców;
 • Metody auditowania skierowane na ryzyka i identyfikacja potencjalnych problemów;
 • Wdrożenie działań eliminujących problemy;
 • Monitoring dalszej współpracy z dostawcą;
 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditora pracującego na terenie poddostawcy;
 • Umiejętność tworzenia efektywnych list kontrolnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Określenie rodzaju i zakresu nadzoru nad dostawcą;
 • Identyfikacja zagrożeń i ryzyk we współpracy z dostawcą;
 • Powiązanie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001/ISO 45001;
 • Metody prowadzenia auditu – przygotowanie się oraz audit;
 • Przygotowanie listy pytań kontrolnych do auditu u dostawcy;
 • Identyfikacja niezgodności – problemów we współpracy;
 • Raportowanie;
 • Wdrażanie działań skierowanych na eliminację problemów;
 • Dalszy monitoring współpracy.

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

 • Pomocne będzie zrozumienie podstawowych założeń systemów zarządzania oraz podstaw metodyki prowadzenia auditów. Praca z dostawcami, wybór i ocena kontrahentów

POWIĄZNE USŁUGI LLOYD'S REGISTER

 • Realizacja audytów u dostawców przez audytorów Lloyd's Register
 • Przygotowanie do audytów klientów (wg. standardów branżowych/korporacyjnych)
 • Dobór i ocena potencjalnych i obecnych dostawców pod kątem norm, standardów lub wymagań własnych
Zakres czasowy 1 dzień (9:00-16:30)
Cena 550 PLN + VAT
W cenie szkolenia Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Rodzaj certyfikatu

Imienny certyfikat uczestnictwa

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Katowice Zarezerwuj teraz
Warszawa Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz
Katowic Zarezerwuj teraz