Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań ISO 45001:2018 (dawny OHSAS 18001:2007)

Zapewnij, że Wasz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy spełnia cele firmy i jest zgodny z wymaganiami normy.

Potrzebujesz tego kursu, jeśli...

 • chcesz być wewnętrznym audytorem systemów zarządzania BHP
 • jesteś audytorem wg wymagań OHSAS 18001:2007
 • chcesz dowiedzieć się jak nowa norma wpłynie na audyty wewnętrzne w systemach zintegrowanych z jakością lub środowiskiem

Nauczysz się…

 • Jak systemy zarządzania i audyty wewnętrzne pomagają firmom zarządzać ryzykiem związanym z BHP.
 • Jakie są role i obowiązki wewnętrznego audytora systemów zarządzania BHP
 • Jak zaplanować swoje audyty poprzez opracowanie skutecznych list kontrolnych
 • Jak przeprowadzać skuteczną  kontrole, stosując podejście etapowe Lloyd's Register
 • Jak gromadzić obiektywne dowody poprzez obserwację, wywiady i pobieranie próbek dokumentów
 • Jak ocenić wyniki audytu i określić zgodność, niezgodność i skuteczność
 • Jak rzetelnie i dokładnie raportować wyniki
 • Jakie są działania naprawcze i kto jest odpowiedzialny za podejmowanie działań
 • Jak śledzić i weryfikować skuteczność podjętych działań naprawczych

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

 • Idealnie byłoby wziąć udział w 1-dniowym kursie wprowadzającym do wymagań ISO 45001:2018

   

Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warszawa Zarezerwuj teraz
Gdańsk Zarezerwuj teraz
Kraków Zarezerwuj teraz
Poznań Zarezerwuj teraz