ISO 45001:2018 pakiet: wymagania + auditor wewnętrzny

3-dniowy pakiet szkolenia z zakresu ISO 45001:2018. 

Dzień 1 – wymagania normy
dzień 2 i 3 – auditowanie wewnętrzne wg wymagań ISO 45001:2018.

Zapisz się na oba szkolenia i zapłać 1350 PLN zamiast 1600 PLN.

Zapisy na szkolenia z nowych wymagań ISO 45001:2018 

Zapisy na szkolenie dla auditów ISO 45001:2018 

Zakres czasowy: 3 dni (9:00-16:30)
Cena: 1350 PLN (zamiast 1650 PLN) + VAT
W cenie szkolenia: Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Rodzaj certyfikatu: Imienny certyfikat auditora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy wg ISO 45001:2018