FSSC 22000 4.1 - zmiany, interpretacja, wymagania, dobre praktyki

Jednodniowe szkolenie dla firm działających lub chcących działać w systemie FSSC 22000

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE

  • Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji zajmujących się produkcją, przetwórstwem żywności oraz przygotowujących produkty pochodzące z produkcji podstawowej i jednocześnie pragnących spełnić oczekiwania sieci dystrybucyjnych i handlowych.

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą wiedzieli:

  • jak mają działać audyty wewnętrzne i certyfikacyjne zgodnie z wersją 4.1
  • jakie są wytyczne dotyczące niezapowiedzianych audytów które mają obowiązek przeprowadzać jednostki certyfikujące
  • w jaki sposób FSSC realizować musi wymagania Food Defense
  • w jaki sposób FSSC realizować musi wymagania Food Fraud Prevention

POPRZEDNIE DOŚWIADCZENIE

  • Przed przystąpieniem do tego kursu oczekuje się od uczestników znajomości poprzednich wersji FSSC lub przynajmniej znajomości innych standardów bezpieczeństwa żywności
Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce Zarezerwuj kurs
Warsawa Zarezerwuj teraz