Szkolenia

Oferujemy praktyczne szkolenia dla klientów z całego świata, w różnych językach, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Duża liczba naszych kursów jest zatwierdzona przez odpowiednie organizacje zawodowe i oparta na naszym doświadczeniu oceny systemów zarządzania.

Oferujemy szkolenia zarówno otwarte, jak i zamknięte, w tym indywidualne rozwiązania szkoleniowe. Wprowadziliśmy również szkolenie interdyscyplinarne, które może okazać się idealnym rozwiązaniem dla firm, które łączą różne systemy zarządzania dla większej wydajności. Jeśli odpowiadają Państwo za auditowanie systemów zarządzania: jakością, środowiskowym i BHP, to organizujemy kursy, które pozwolą Państwu zintegrować swoje systemy.

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte prowadzone przez LRQA zapewnią organizacji kursy dopasowane do specyficznych potrzeb i okoliczności. Nasi trenerzy aktywizują uczestników i koncentrują się na realizacji celów szkolenia. Jako praktykujący doradcy, mają dogłębną wiedzę na temat rodzajów problemów i spraw jakie spotykają Państwo w codziennej pracy. Wykorzystują oni aktualny stan wiedzy, rzeczywiste doświadczenia i praktyczne modele, aby zapewnić, że wszystko, czego pracownicy dowiedzą się na szkoleniu mogą wykorzystać w bieżącej pracy.

Szkolenia otwarte

Prowadzimy również szereg szkoleń otwartych dla uczestników z różnych organizacji. Jest to bardzo opłacalny sposób na szkolenie dla kilku osób, które potrzebują skupić się na rozwoju konkretnych obszarów wiedzy. Dodatkowo, możemy zorganizować kursy na odległość w dziedzinie zarządzania jakością i zapewniania jakości.

Aktualizacja standardów

Aktualizacja standardów

ISO 9001:2015 - zmiany w normie

Celem szkolenia jest omówienie kierunków oraz celów zmian w normie ISO 9001:2015, przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte aby dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania.

Przygotowywanie do ISO 9001:2015 – praktyczne warsztaty

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chciałyby dobrze poznać zmiany w normie ISO 9001:2015 oraz osobom, które nigdy nie miały styczności z normą ISO 9001 i są zainteresowane jej wdrożeniem w swoich organizacjach.

ISO 9001:2015 dla Audytorów Wewnętrznych

Kurs opierać się będzie na Twoim dotychczasowym doświadczeniu z wewnętrznym audytem systemu zarządzania jakością, umożliwiając Ci dostosowanie umiejętności audytorskich do zmian związanych z wprowadzaniem ISO 9001

Jakość

Jakość

Audit dostawców

Kurs dla osób które mają prowadzić audity i przewodzić zespołom auditorskim podczas prowadzenia auditów u poddostawców w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.

ISO 9001:2015 - zmiany w normie

Celem szkolenia jest omówienie kierunków oraz celów zmian w normie ISO 9001:2015, przybliżenie i wyjaśnienie działań, które powinny zostać podjęte aby dostosować działalność firmy do wymagań nowego wydania.

ISO 9001:2015 dla Audytorów Wewnętrznych

Kurs opierać się będzie na Twoim dotychczasowym doświadczeniu z wewnętrznym audytem systemu zarządzania jakością, umożliwiając Ci dostosowanie umiejętności audytorskich do zmian związanych z wprowadzaniem ISO 9001

Przygotowywanie do ISO 9001:2015 – praktyczne warsztaty

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chciałyby dobrze poznać zmiany w normie ISO 9001:2015 oraz osobom, które nigdy nie miały styczności z normą ISO 9001 i są zainteresowane jej wdrożeniem w swoich organizacjach.

Bezpieczeństwo Żywności

Bezpieczeństwo Żywności

Auditor Wewnętrzny HACCP

Kurs dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP oraz dla tych którzy będą przeprowadzać audity wewnętrzne.

Auditor Wewnętrzny ISO 22000

Kurs jest przeznaczony dla osób, które są auditorami wewnętrznymi (m.in. systemu zarządzania jakością) lub przygotowują się do roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwach łańcucha produkcji żywności (czyli producentów materiałów paszowych i pasz dla zwierząt, producentów i dystrybutorów żywności, czy też producentów materiałów do kontaktu z żywnością).

Znaczenie i interpretacja BRC Food, wersja 6

Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji zajmujących się produkcją, przetwórstwem żywności oraz przygotowujących produkty pochodzące z produkcji podstawowej i jednocześnie pragnących spełnić oczekiwania sieci dystrybucyjnych i handlowych.

Znaczenie i interpretacja BRC IoP, wersja 4

Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się produkcją/dystrybucją opakowań do żywności, pragnących wdrożyć i utrzymać system gwarantujący bezpieczeństwo wytwarzanych przez nich opakowań, mający spełniać wymagania higieniczne, jak również stale rosnące wymagania prawne.

Znaczenie i interpretacja IFS Food, wersja 6

Kurs jest przeznaczony dla przedstawicieli organizacji zajmujących się produkcją żywności lub pakujących żywność, a jednocześnie pragnących spełnić oczekiwania sieci dystrybucyjnych i handlowych.

Środowisko i Energia

Środowisko i Energia

Audit dostawców

Kurs dla osób które mają prowadzić audity i przewodzić zespołom auditorskim podczas prowadzenia auditów u poddostawców w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.

Wymagania normy ISO 14001:2015

Kurs ten jest zalecany jako przygotowanie do osób, które chcą uczestniczyć w innych kursach szkoleniowych dotyczących ISO 14001.

Bezpieczeństwo i Higiena

Bezpieczeństwo i Higiena

Audit dostawców

Kurs dla osób które mają prowadzić audity i przewodzić zespołom auditorskim podczas prowadzenia auditów u poddostawców w oparciu o wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.

Bezpieczeństwo Informacji

Bezpieczeństwo Informacji