Systemy zintegrowane

LRQA posiada akredytację ponad 50 jednostek akredytacyjnych w takich obszarach, jak jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Jeśli życzą sobie Państwo być certyfikowani na zgodność z więcej niż jednym standardem, mają Państwo możliwość połączenia certyfikacji. Integracja systemów może przynieść szereg korzyści, w tym: 

  • minimalizowanie zakłóceń
  • lepsze zarządzanie systemami zarządzania
  • unikanie dublowania wysiłków
  • wymianę informacji i uczenie się
  • powiązanie różnych dyscyplin
  • poprawę zarządzania wszystkimi rodzajami ryzyka biznesowego
  • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów w firmie.
Prosimy o kontakt z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób integracja systemów może przynieść korzyści Państwa organizacji.

Sandvik Materials Technology (SMT) działa na całym świecie i zatrudnia ponad 8250 pracowników, więc potrzebowaliśmy jednostki certyfikującej, która działa w dowolnym miejscu na świecie. Także niezwykle ważne jest, aby pracować z ludźmi, którzy rozumieją naszą organizację - w Szwecji czy gdziekolwiek indziej na świecie gdzie działamy.

Karin Östman, Globalny Właściciel Systemu SMT i Zarządzania BHP, Sandvik Materials Technology