Recertyfikacja

Odnowienie certyfikatu może być wyzwaniem dla każdej organizacji, ale też wyzwaniem ekscytującym. To okazja, aby wszyscy w organizacji skoncentrowali się na spełnieniu oczekiwań związanych z wymaganiami certyfikowanego systemu zarządzania.

To czas, aby przypomnieć wszystkim o korzyściach oraz decydującym znaczeniu dla sukcesu organizacji stosującej skuteczne systemy zarządzania. O naszym podejściu do odnowienia certyfikacji informujemy podczas spotkania planującego odnowienie, podczas którego przedyskutujemy potrzeby Państwa organizacji oraz zmiany w niej zachodzące. Weźmiemy pod uwagę zmieniające się wymogi, aby zapewnić, że potwierdzamy całkowitą integralność systemów.

Zobaczyć więcej

Na innych etapach procesu, takich jak tematyczne wizyty kontrolne skoncentrujemy się na konkretnych obszarach, które są ważne dla organizacji. Do odnowienia certyfikacji podejdziemy w taki sposób, aby zobaczyć jak największy obraz organizacji; aby upewnić się, że wszystkie powiązane procesy współpracują tak jak powinny.

Może to często oznaczać odpytywanie z niektórych procesów mniej istotnych, z obrzeża organizacji. Musimy upewnić się, że wszystko działa jak należy, że nic nie oddala się od celu organizacji.

Oznacza to, że wizyty odnawiające certyfikat mogą być bardziej dokładne, bardziej dalekosiężne i obejmują większą liczbę osób i więcej działów.

Zaangażowanie pracowników

Wizyta mająca na celu odnowienie certyfikatu ma szczególne znaczenie, a pracownicy w całej organizacji powinni wiedzieć dlaczego tam jesteśmy i co robimy. To dobry czas, aby dowiedzieli się o korzyściach jakie system zarządzania może mieć w ich pracy. Proces re-certyfikacji nie jest procesem automatycznym i ponownie trzeba będzie wykazać, że organizacja spełnia wskazany standard. Taki element wątpliwości sam w sobie może przynieść wartość dodaną.

Odnowienie certyfikatu może stanowić bodziec i motywację, aby ludzie rozwiązywali wszelkie problemy, które były zbyt długo odkładane na później, tak aby zapewnić pozytywny wynik odnowienia certyfikatu.

Jest to również czas, kiedy organizacja może uzyskać wgląd w swoje mocne strony i w obszary, w których jest coś do zrobienia. Uzyskają Państwo ważne informacje na temat tego, jak dobrze spełniają oczekiwania klienta oraz czy są jakieś problemy, które wymagają rozwiązania.

Przekazywanie informacji

Kiedy nasi audytorzy przekażą Państwu swoje spostrzeżenia, będzie to okazja, aby zaangażować osoby z większym doświadczeniem w pomoc, mającą na celu poprawę działania organizacji.

Należy dążyć do przekazania spostrzeżeń jak najszerszemu gremium i w jak największym zakresie. Odnowienie certyfikatu jest oczywiście czymś, z czego organizacja może być bardzo dumna. O sukcesie powinna poinformować wszystkich, którzy się do niego przyczynili - co powinno prawdopodobnie oznaczać wszystkich pracowników organizacji.

Odnowienie certyfikatu jest wielkim osiągnięciem. To niezależne potwierdzenie, że Państwa procesy nadal zaspokajają potrzeby zainteresowanych stron. To daje wgląd w skuteczność swoich systemów.

Większą wiarygodność Państwa organizacji daje też status i wartość marki LRQA.

Korzyści

  • systemy zarządzania są tak zaprojektowane aby być stale skoncentrowanym na obszarach o wysokim ryzyku
  • procesy tworzą wyniki oczekiwane przez zainteresowane strony
  • takie podejście do zarządzania zapewnia ciągłe doskonalenie