Proces certyfikacji

Na całym świecie organizacje uznają, że dogłębne zrozumienie swoich mocnych i słabych stron, prowadzi do identyfikacji potencjalnych obszarów przewagi konkurencyjnej.

Strategiczne podejście do zrównoważonego, pomyślnego biznesu coraz bardziej opiera się na certyfikowanych systemach zarządzania, jako narzędziu zarządzania.

Aby uzyskać najlepszą jakość naszych usług certyfikacyjnych, należy być z nami w kontakcie, stale nas, informować, mówić o tym, co jest dla Państwa najważniejsze i wykorzystać proces certyfikacji jako sposób na ulepszenie swojej działalności i zmniejszenie ryzyka

Współpraca z naszymi audytorami

Aby uzyskać maksymalne korzyści z tego procesu, nasze dwie organizacje muszą działać wspólnie w atmosferze zaufania i współpracy. Powinniśmy zbudować wzajemne relacje. Warto podkreślić, że pracownicy Państwa organizacji powinni się dowiedzieć, że jesteśmy aby im pomóc.

Należy zachęcać wszystkich do korzystania z procesu certyfikacji jako sposobu na poprawę kondycji organizacji i sposobu rozwiązywania problemów. Aby to urzeczywistnić, istnieje potrzeba: 

  • zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla i ustalenia kluczowych czynników ryzyka, obszarów, na których powinniśmy się skoncentrować 

  • współpracy Państwa pracowników z naszym audytorem i omówienia tego co jest istotne w danej chwili dla organizacji.

To nie tylko praca papierkowa

Kiedy badamy systemy zarządzania, nie odnosimy się wyłącznie do Państwa udokumentowanych procedur. Zamierzamy również spojrzeć na to, co naprawdę dzieje się w danej organizacji. Chcemy wiedzieć, że zaplanowali Państwo wykonywanie poszczególnych działań, niezależnie od tego czy procedury mają formę pisemną czy inną, nieformalną.

Jak rozumieć przekazywane informacji zwrotnej

Nie jesteśmy firmą konsultingową, więc nie zamierzamy wejść do organizacji i mówić co jak należy wykonywać. Będziemy zadawać pytania, zachęcać do analizy wariantów, prowokować Państwa do myślenia o przyjętym podejściu i sposobach jego udoskonalenia. Postaramy się konstruktywnie kwestionować działania i sposób funkcjonowania organizacji.

Proszę mieć na uwadze, że nasza prośba o udowodnienie czegoś nam, jest również ukierunkowana na udowodnienie tego dla Was. To ważna część naszego wkładu w proces. Fakt, że dana organizacja przeszła gruntowny proces testowania w ważnej dziedzinie i okazała się być solidna i odporna, wzmacnia zaufanie do stosowanego podejścia. To również zapewnia interesariuszy, że ich oczekiwania są spełnione.

Client Information Note
Assessment process – Management systems service outline