Planowanie odnowienia

Planowanie odnowienia odbywa się na krótko przed zakończeniem trzyletniego cyklu certyfikacji.

To dla nas możliwość, aby omówić z Państwem:

  • co się wydarzyło w ciągu ostatnich trzech lat 
  • główne kwestie dotyczące organizacji na dzień spotkania
  • plany na przyszłość oraz wszelkie oczekiwane zmiany

Korzyści dla Państwa

Planowanie odnowienia jest istotne, aby omówić Państwa plany, kierunek dokąd zmierza organizacja oraz zmiany, które mogą być niezbędne w systemach zarządzania.

Możemy przedyskutować Państwa obawy i dostosować naszą pracę w ciągu najbliższych lat do ich rozwiania. Jeśli rozszerzają Państwo działalność lub wchodzą na nowe rynki, możemy pomóc przygotować właściwe ekspertyzy. Posiadamy szerokie doświadczenie, więc będziemy zadawać takie pytania dotyczące systemów zarządzania, które pomogą Państwu uniknąć kosztownych błędów. 

W ten sposób nasze usługi mogą pomóc zminimalizować ryzyko związane ze zmianą, a to z kolei może skutkować bardziej sprawną i elastyczną organizacją.

Ocena i certyfikacja przeprowadzone przez LRQA przyniosły w ciągu ostatnich 12 lat znaczne korzyści dla Tyco Electronics, pomagając nam udoskonalić wydajność i zmniejszyć zagrożenia.

Henrique Gianezi, Specjalista ds. Kontroli Jakości i Zarządzania Środowiskowego, Tyco Electronics

Spotkanie pomoże nam sprawdzić co się działo w mijającym trzyletnim cyklu i przygotować się do nadchodzącego. Jest to również okazja, aby postępować inaczej niż w przypadku regularnych wizyt tematycznych, aby wyrobić sobie bardziej ogólny pogląd na organizację i jej systemy. Możemy zechcieć omówić wszelkie kwestie powtarzające się, które zakłócały zgodność oraz sposób postępowania z nimi, aby je wyeliminować w perspektywie długoterminowej.