Doradztwo biznesowe

Coraz ważniejszym aspektem globalnego biznesu jest zarządzanie i wdrażanie solidnego zarządzania w obszarze całej korporacji, sektora lub w pojedynczej organizacji. Skuteczne systemy mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania firmy i osiągnięcia przez nią strategicznych celów biznesowych.

Mengniu Customised Assurance Client Quote

Wiele organizacji jest zobligowanych wymaganiami przepisów lub udziałowców, aby wdrażać skuteczne procesy i procedury korporacyjne. Jednakże równie wiele organizacji decyduje się obecnie na poprawę polityki i działań w celu zwiększenia wydajności i rentowności.

Korzyści organizacyjne

Nasz zakres usług wsparcia zapewnia organizacjom szereg korzyści, w tym:

 • Zapewnienie, że ich strategie usprawnień są skuteczne
 • Sprawdzanie, czy zewnętrzne i wewnętrzne procesy działają w zgodzie z nadrzędnymi celami przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja obszarów wymagających dalszej poprawy i weryfikacja czy nie występują konflikty interesów między działami
 • Optymalizowanie istniejącego procesu lub standard apewnienie, że ich strategie usprawnień korporacyjnych są skuteczne

Niezależnie od Twoich potrzeb, nasi specjaliści poprowadzi Cię aby wspólnie zidentyfikować właściwe narzędzia i techniki, które pomogą Ci usprawniać Twój biznes.

Nasze usługi doradcze obejmują m.in.:

 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie informacją
 • Coaching i mentoring
 • Kultura organizacyjna
 • Przepływ informacji
 • Benchmarking
 • Zaangażowanie pracowników
 • MSA
 • Six sigma
 • FMEA
 • Statystyczna kontrola procesu
 • Działania korygujące
 • Lean Manufacturing
 • Narzędzia do rozwiązywania problemów i narzędzia jakościowe