Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Twój łańcuch dostaw jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo.

Coraz ważniejsze staje się dla organizacji kontrolowanie kluczowych zagrożeń i zależności w łańcuchu dostaw. Złożone łańcuchy dostaw - które często obejmują wiele krajów i kontynentów - stanowią znaczący element ryzyka dla każdej organizacji. 

Podstawowe zagrożenia dotyczą tego, czy wszystkie przedsiębiorstwa w całym łańcuchu dostaw mają skuteczny program zarządzania ryzykiem, który jest spójny z oczekiwaniami Twojej organizacji. Aby zachować konkurencyjność i zyski, konieczne jest rygorystyczne zarządzanie łańcuchem dostaw. Sukcesy lub porażki dostawców mogą mieć wpływ na reputację Twojej organizacji, wartość Twojej marki i zgodność z przepisami prawa w Twoim kraju lub kraju Twoich klientów. 

Jednocześnie rośnie znaczenie Zarządzania Informacją w Łańcuchu Dostaw oraz Zarządzania przez Trzecią Stronę. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost usług outsourcingu, popularność przetwarzania w chmurze i zasady "Przynieś własne urządzenie" (BYOD). Tylko te czynniki coraz częściej utrudniają organizacjom ochronę jednego z ich najcenniejszych zasobów - danych.

Schenker Client quote without logo

Korzyści organizacyjne

Nasze dedykowane rozwiązania weryfikacyjne zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa wykraczający poza Twój certyfikowany system (systemy) zarządzania. Takie podejście daje pewność, że przedsiębiorstwa działające w Twoim łańcuchu dostaw działają zgodnie z Twoimi wyspecyfikowanymi wymaganiami. Nasze usługi pozwalają m.in.:

  • Zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw
  • Identyfikować obszary do poprawy
  • Poprawawiać reputacja marki
  • Poprawić etyczne pozyskiwanie dostawców
  • Analizować dane i mieć wgląd w celu zwiększania przewagi ądzaj ryzykiem łańcucha dostaw

Dlatego właśnie organizacje tak poważnie traktują zarządzanie i bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw może być trudne, niezależnie od tego, czy chodzi o zrównoważone dostawy, identyfikację i weryfikację dostawców czy etykę dostaw, LRQA może wspierać organizacje w identyfikowaniu i łagodzeniu potencjalnych zagrożeń i zapewniać bezpieczeństwo niezbędne do realizacji strategii niezawodnego łańcucha dostaw.

Po wstępnej analizie i omówieniu możliwości LRQA może pomóc w przygotowaniu rozwiązania biznesowego opracowanego specjalnie dla Twojej organizacji, zapewniając, że usługa ta jest stworzona na podstawie Twoich własnych potrzeb biznesowych.

Wiele można zrobić, aby umożliwić organizacjom skuteczne zmniejszenie ryzyka w ich łańcuchu dostaw, a jednocześnie warto jest poznać i móc wykorzystać najmocniejsze strony swojego łańcucha dostaw.

Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw obejmują m.in.:

  • Weryfikację dostawców
  • Etyczne i zrównoważone dostawy (CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu)
  • Ochronę danych
  • Zindywidualizowany plan zabezpieczenia łańcucha dostaw drugiej strony obejmujący zarówno bezpośrednie, jak i zdalne usługi
  • Analiza trendów, a co za tym idzie, lepszy wgląd w dane dotyczące łańcucha dostaweryfikację dostawców