Analiza luk

Przed rozpoczęciem procesu certyfikacji, wiele organizacji decyduje się na analizę luk w celu umożliwienia im zrozumienia, w jakim miejscu znajduje się ich kierownictwo w zakresie zgodności z normą lub systemem i jakie działania naprawcze - jeśli w ogóle - należy podjąć.

Analiza luk LRQA przeprowadzona przez audytora wpisanego do Międzynarodowego Rejestru Certyfikowanych Audytorów (IRCA) polega na przeglądzie, w jakim stopniu system zarządzania odnosi się lub planuje się odnieść do wszystkich wymagań normy lub programu. Nasz audytor przedstawi sprawozdanie na temat luk w systemie i określi co należy zrobić, aby je usunąć. Analiza daje możliwość omówienia z nami wszelkich wątpliwości, jakie mogą się pojawić odnośnie systemu lub procesu oceny. 

Korzyści z analizy luk

  • Identyfikacja zagrożeń w procesach.
  • Wiedza na temat wymagań, jakie musi spełnić organizacja w zakresie norm podlegających audytowi.
  • Ustanowienie ram czasowych i kosztów.
Wybór analizy luk przed procesem certyfikacji, zatwierdzenia i weryfikacji, może być rozsądną inwestycją, gdyż może pomóc w identyfikacji słabych punktów w systemie zarządzania. Pomoże także audytorowi oceniającemu oszacować realistyczne ramy czasowe dla przeprowadzenia certyfikacji. Jeśli analiza luk wykaże poważne uchybienia w systemie, to ważne jest, aby dać sobie trochę czasu na konsolidację i poprawę systemu przed przeprowadzeniem procesu certyfikacji. Analiza luk wykorzystuje technikę próbkowania. Koncentruje się na interpretacji i stosowaniu odpowiednich wymagań, a nie na zgodności w zakresie szczegółów.