Czym się zajmujemy?

Jesteśmy jednym z czołowych światowych dostawców niezależnych usług certyfikacyjnych, a w naszym portfolio znajdują się klienci o międzynarodowym uznaniu. LRQA posiada akredytacje ponad 50 jednostek akredytacyjnych. Dotyczą one jakości, środowiska oraz bezpieczeństw i higieny pracy. Certyfikujemy systemy we wszystkich najważniejszych sektorach, wliczając w to żywność, branżę medyczną, energetykę, transport, ochronę środowiska.

Dzięki naszej unikalnej metodologii oceny - LRQA Business Assurance - mogą Państwo maksymalnie wykorzystać swoje systemy zarządzania i być pewnym, że:

  • mają Państwo możliwość wywiązania się ze złożonych obietnic, co polepsza Państwa reputację i pomaga uzasadnić roszczenia i wyróżnić się spośród innych
  • widzą Państwo wymierne korzyści z systemów zarządzania, łącząc je z wynikami finansowymi lub poprawą skuteczności i efektywności
  • mają Państwo możliwości rozwinięcia zarządzania szeregiem ryzyk niefinansowych
  • że systemy zarządzania zaspokajają potrzeby interesariuszy oraz że otrzymują Państwo zwrot z inwestycji.

Jakie korzyści otrzymują Państwo oraz wasi interesariusze z ekspertyzy LRQA?

Jako jednostka zależna Lloyd Register Group Limited, możemy powołać się na ponad 250 lat doświadczenia. Ponadto, z racji tego, że nie mamy udziałowców, jesteśmy niezależni i bezstronni we wszystkich naszych działaniach. Business Assurance LRQA zapewnia obiektywny przegląd, potrzebny do zarządzania systemami oraz ryzykami. Państwa organizacja będzie mogła skorzystać z:

  • bezstronnej oceny, której można zaufać
  • wglądu w skuteczność Państwa systemu dzięki wiedzy i technicznej ekspertyzy naszych auditorów
  • konkretnej, branżowej opinii, która może pomóc w zwiększeniu wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka 
  • zwiększonej wartości procesu oceny - poza wymogi zgodności
  • zwiększonej wiarygodności - LRQA jest globalną marką cieszącą się zaufaniem klientów, której portfolio zawiera klientów o międzynarodowym uznaniu.