Początki LRQA

Nasza firma powstała w 1985 roku w odpowiedzi na pierwszy standard jakości, BS 5750, który wprowadził rząd Wielkiej Brytanii.

Byliśmy pierwszą jednostką certyfikującą, która zdobyła akredytację na udzielanie certyfikatów systemu zarządzania jakością (QMS). Uzyskaliśmy ją z brytyjskiej Krajowej Rady Akredytacyjnej dla Jednostek Certyfikujących, obecnie znanej jako United Kingdom Accreditation Council (UKAS).

LRQA konsekwentnie, jako pierwszy stawia na potrzeby certyfikacji w biznesie. Przez ponad 25 lat, nasi pracownicy byli i są w czołówce wszystkich ważniejszych wydarzeń, które ukształtowały niezależny rynek certyfikacji.

To dzięki nam, organizacje na całym świecie mogą mieć pewność, że ich systemy i działania spełniają oczekiwania interesariuszy mając na względzie zapewnienie długoterminowego zrównoważonego wzrostu.

Oczywiście LRQA na tym nie poprzestaje. Pracujemy już nad wyzwaniami, z którymi borykają się przedsiębiorstwa jutra.