Wizyty tematyczne

W LRQA w różny sposób podchodzimy do oceny. Po pierwsze, sprawdzamy co jest dla Państwa najważniejsze, co wymaga usprawnień, co wymaga uwagi, co spędza menedżerom sen z powiek.

Po drugie oceniamy to, co jest istotne, więc wiedzą Państwo w jakim miejscu się znajdują, a jeśli coś nie działa tak jak powinno wówczas można się tym zając zanim spowoduje to poważne problemy.

Następnie, w ramach wizyt kontrolnych koncentrujemy naszą uwagę na krytycznych zagadnieniach, najważniejszych dla organizacji, i analizujemy je szczegółowo badając skuteczność systemu zarządzania. Będzie to również potwierdzeniem skuteczności systemu zarządzania w rozwiązywaniu problemów w przyszłości. To już nie dotyczy tylko zgodności, ale też poprawy sposobu prowadzenia firmy i powiązania celów strategicznych firmy z procesem oceny LRQA.

Czego się spodziewać

Aby wykorzystać wartość LRQA Business Assurance, nasz audytor będzie musiał porozmawiać z wieloma osobami w organizacji. Lista może obejmować kierownika ds. jakości, specjalistę ds. BHP, kierownictwo wyższego szczebla, dyrektora generalnego i dyrektora finansowego. Audytor LRQA będzie chciał porozmawiać z ww. osobami na temat zagrożeń i kluczowych problemów jakie napotyka dana organizacja.

Audytor:

  • skontaktuje się z najwyższym kierownictwem i omówi to, co najważniejsze dla firmy pod względem zgodności i usprawnień
  • zidentyfikuje i uzgodni tematy wizyty kontrolnej odpowiednio do kluczowych zagadnień biznesowych
  • określi, które procesy powinny być badane oraz w jaki sposób i gdzie działania kontrolne powinny być oceniane
  • przeprowadzi ocenę, która odzwierciedla uzgodnione wcześniej tematy
  • przedstawi wnioski z oceny, które są bezpośrednio cenne dla danej organizacji.

Skoncentrowanie na tym co najważniejsze

Kiedy skupiamy naszą uwagę na tym, co najważniejsze dla danej organizacji, jesteśmy w stanie odnieść się do tych obszarów działalności i systemu zarządzania, które wpływają na te problemy.

Dzięki naszej obiektywnej, niezależnej i bezstronnej ocenie wyrazimy zdanie na temat ich skuteczności. Jeśli są one skuteczne, być może są sposoby, aby były dalej rozwijane. Jeśli nie są skuteczne, znajdziemy sposoby na odwrócenie takiej sytuacji.

W ten sposób najważniejsze procesy w Państwa firmie mogą być trwałe, powtarzalne i solidne.

Prowadzi to do znacznie lepszej kondycji organizacji.