Wartość dodana

Aby uzyskać najlepszą wartość z naszych usług, należy stawiać nam wyzwania, informować nas na bieżąco, powiedzieć nam o tym co jest w danej organizacji najważniejsze oraz wykorzystać procesy certyfikacji, weryfikacji i szkoleń jako sposób na poprawę działalności i zmniejszenie ryzyka.

Powinny to być pozytywne doświadczenia, pomagające budować zaufanie w ramach poszczególnych procesów oraz pomagające znaleźć ulepszenia i wyeliminować słabe strony danej organizacji. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko błędów, wypadków, roszczeń i oskarżeń.

Aby uzyskać maksymalne korzyści z tego procesu, nasze dwie organizacje muszą działać wspólnie w atmosferze zaufania i współpracy. Powinniśmy zbudować wzajemne relacje. Warto podkreślić, że pracownicy w Państwa organizacji powinni zobaczyć, że jesteśmy, aby wam pomóc.

Należy zachęcać wszystkich do korzystania z procesu certyfikacji jako sposobu na poprawę kondycji organizacji i sposobu załatwiania różnych spraw.

Kiedy badamy systemy zarządzania, nie odnosimy się wyłącznie do Państwa udokumentowanych procedur. Zamierzamy również spojrzeć na to, co naprawdę dzieje się w danej organizacji. Chcemy wiedzieć, że zaplanowali Państwo wykonywanie poszczególnych kwestii, niezależnie od tego czy procedury mają formę pisemną czy inną, nieformalną.